Matica slovenská Abrahám

Zápisnica z výročného zhromaždenia

Všetký články kategórie

Napísal: admin | 8 decembra, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2014

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2014   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac