Matica slovenská Abrahám

Zápisnica z valného zhromaždenia

Všetký články kategórie

Napísal: admin | december 14, 2017
0

Zápisnica z valného zhromaždenia MO MS v Abraháme v roku 2017

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: Hymna SR, kultúrny program Otvorenie Valného zhromaždenia Návrh programu Valného zhromaždenia, schválenie programu Voľba volebnej, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac