Matica slovenská Abrahám

Zápisnica z výročného zhromaždenia

Všetký články kategórie

Napísal: admin | 28 mája, 2022
0

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, 30. 4. 2022

Prítomní: podľa prezenčných listín 54 členov a 4 hostia Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ 2. Kultúrny program ZŠ Michala Tareka 3. Otvorenie výročnéhoČítať viac

790. výročie prvej písomnej zmienky
Napísal: admin | 23 júna, 2021
0

790. výročie prvej písomnej zmienky

Výročie prvej písomnej zmienky. Poznať históriu znamená vidieť do budúcnosti a to je jeden z dôvodov prečo je potrebné poznať históriu našej obce.  Z príležitosti 790. výročiaČítať viac

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020
Napísal: admin | 2 februára, 2020
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020

Prítomní: podľa prezenčných listín   Program: Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ Kultúrny program Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac

Napísal: admin | 5 mája, 2019
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 6. apríla .2019

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ 2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programuČítať viac

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára  2018
Napísal: admin | 26 februára, 2018
0

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2018

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu Voľba volebnej a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa SprávaČítať viac

Napísal: admin | 10 decembra, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2016

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 27. februára  2016   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac