Matica slovenská Abrahám


  KONTAKTNÉ OSOBY

  • Anna Klementová | Predsedníčka:
   e-mail: a.klementova@centrum.sk
   tel. : 0915 622944
  • Marián Vrbovský | Podpredseda:
   e-mail: marian.vrbovsky.abraham@gmail.com
   tel. : 0905 259261