Matica slovenská Abrahám
Napísal: admin | 2 decembra, 2017
0

Zo života MO MS v Abraháme za 1. štvrťrok 2009

  Členovia MO MS sa tradične zišli na uvítaní nového roku 2009 pred obecným úradom, kde si súčasne pripomenuli 16. výročie vzniku Slovenskej republiky. NaČítať viac

Napísal: admin | 1 decembra, 2017
0

Zo života MO MS v Abraháme za 2. štvrťrok 2009

  Miestny odbor Matice slovenskej aj v II. štvrťroku 2009 pokračoval v plnení prijatých úloh, ktoré si vytýčil na výročnom zhromaždení pre rok 2009. Kantiléna 2009     TakČítať viac