Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 9 marca, 2019

Čaro slova na škole…

Rok uplynul ako voda a Základná škola Michala Tareka v Abraháme opäť zorganizovala veľmi peknú akciu v prednese poézie a prózy „Čaro slova“. Ako predsedníčka MO Matice slovenskej som bola na túto akciu pozvaná, za čo som veľmi vďačná.
Hneď po príchode do budovy som zaregistrovala, že nastalo sťahovanie žiakov do jednej z tried, kde akcia prebiehala. Tu sa konalo školské kolo prvého stupňa základnej školy. Aj napriek veľkému množstvu žiakov v jednej triede po príchode riaditeľa Základnej školy Michala Tareka Mgr. Mariána Hrbána a pedagogických pracovníkov nastalo v triede ticho a žiaci so záujmom sledovali príhovor riaditeľa.
Potom už prišli na rad žiaci z 1. ročníka : Eliška G., Mirko K. a Samko S. Tréma sa trochu prejavila, ale recitovali s veľkým odhodlaním, čo najviac prítomných zaujať.
2. triedu reprezentovali tri dievčatá Emka K., Natália H. a Natália B. spoločným prednesom a musím konštatovať, že veľmi dobre.
Mladé recitátorské hviezdy tiež rastú v 3. ročníku. Presvedčili nás o tom obe dievčatá, Sárka K. a Klaudia M., nakoľko sa umiestnili na prvých dvoch miestach.
Nedali sa zahanbiť ani štvrtáci, ktorých reprezentovali Martinka L., Laurika L., Patrik Š. a Kristína B.
A nakoniec prišlo k vyhodnoteniu akcie, ktoré som urobila po predchádzajúcej porade poroty.
Poďakovala som všetkým účinkujúcim za účasť na školskom kole a vyhlásila víťazov.
Na treťom mieste sa umiestnil žiak 4. triedy, Patrik Š., na druhom Sárka K. a na prvom mieste Klaudia M., žiačky 3. triedy.
Víťazom boli odovzdané poukazy na nákup kníh, sladkosti, propagačné materiály MO MS a všetkým účastníkom prednesu poézie a prózy diplomy. Odmenou im bol aj dlhotrvajúci potlesk.
Veľmi pekná akcia, konštatovala som na záver a prejavila nádej, že o rok sa stretneme znovu.
Anna Klementová, Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme