Matica slovenská Abrahám

Zo života MO MS

Všetký články kategórie

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 3. štvrťroku 2017

  Aj keď do obdobia III. štvrťroka spadajú školské prázdniny a letné dovolenky v MO MS v Abraháme kultúrny a spoločenský život neutíchal. V III.štvrťroku sme uskutočnili a zúčastnili sa nasledovnýchČítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2014

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2014   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Správa o činnosti Miestneho odboru MS v Abraháme za obdobie rokov 2013 až 2016

Vážené sestry a bratia matičiari, vzácni hostia Po štvorročnom volebnom období sa schádzame na ďalšom Valnom zhromaždení MO MS v Abraháme, na ktorom okrem zhodnotenia činnosti v tomtoČítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v roku 2015

Vážené matičiarky, matičiari, milí hostia! Rok 2015 bol pre slovenský národ, Maticu slovenskú a ďalšie národne zamerané inštitúcie rokom veľmi významným. V tomto roku sme si pripomenuliČítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2014

Vážené matičiarky, matičiari, milí hostia! Uplynulý rok 2014 sa niesol v znamení významných výročí osobností slovenskej histórie, ktoré nechali nezmazateľnú pečať na vzniku slovenského národa a slovenskejČítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v roku 2013

Vážení matičiari, ctení hostia! Uplynulý rok 2013, ktorý budeme hodnotiť na dnešnom Výročnom zhromaždení, z hľadiska celonárodného a tiež aj z pohľadu činnosti nášho Miestneho odboru MS, bolČítať viac