Matica slovenská Abrahám

Zverejnené články v časopisoch

Všetký články kategórie

Napísal: admin | 15 decembra, 2017
0

Vatra Ústavy

  Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme spolu s  obcou Abrahám každoročne organizuje  akciu pod názvom „Vatra Ústavy“. Nebolo tomu  inak ani v tomto roku, v roku 25.Čítať viac

Napísal: admin | 15 decembra, 2017
0

Výstava betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva…

Nezabudnuteľný víkend v dňoch 9. a 10. decembra 2017 pripravili členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme obyvateľom obce, nakoľko nainštalovali v klube Matice slovenskej výstavu betlehemov,Čítať viac

Napísal: admin | 15 decembra, 2017
0

Významné výročia a jubileá Abrahámu v roku 2017

1397 –   620. výročie  zmienky v Štatúte ostrihomskej kapituly o starobylej farnosti v Abraháme 1642 –   375. výročie prechodu Šintavského panstva aj s obcou Abrahám z majetku Thurzovcov do             majetkuČítať viac

Napísal: admin | 14 decembra, 2017
0

Zápisnica z valného zhromaždenia MO MS v Abraháme v roku 2017

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: Hymna SR, kultúrny program Otvorenie Valného zhromaždenia Návrh programu Valného zhromaždenia, schválenie programu Voľba volebnej, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac

Napísal: admin | 14 decembra, 2017
0

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2016

1231   785.  výročie prvej písomnej zmienky o Abraháme 1266   750.   výročie ďalšej písomnej zmienky o Abraháme v listine Nitrianskej kapituly 1206   720.   výročie vypálenia Abrahámu tatárskymi hordami 1561   455.  Čítať viac

Napísal: admin | 11 decembra, 2017
0

Posedenie s Mikulášom

Posedenie s Mikulášom   Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme už tradične ako každý rok zorganizoval pre svojich členov a pozvaných hostí  dňa 2. Decembra 2017 Mikulášske posedenieČítať viac