Matica slovenská Abrahám
Napísal: admin | január 1, 2018
0

V Abraháme sme si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a privítali Nový rok 2018

  rokov trvania Slovenskej republiky si 31. decembra 2017 v predvečerných hodinách pripomenulo vyše 40. občanov našej obce, ktorí prijali pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej v AbrahámeČítať viac

Napísal: admin | december 15, 2017
0

Vatra Ústavy

  Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme spolu s  obcou Abrahám každoročne organizuje  akciu pod názvom „Vatra Ústavy“. Nebolo tomu  inak ani v tomto roku, v roku 25.Čítať viac

Napísal: admin | december 15, 2017
0

Výstava betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva…

Nezabudnuteľný víkend v dňoch 9. a 10. decembra 2017 pripravili členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme obyvateľom obce, nakoľko nainštalovali v klube Matice slovenskej výstavu betlehemov,Čítať viac

Napísal: admin | december 15, 2017
0

Významné výročia a jubileá Abrahámu v roku 2017

1397 –   620. výročie  zmienky v Štatúte ostrihomskej kapituly o starobylej farnosti v Abraháme 1642 –   375. výročie prechodu Šintavského panstva aj s obcou Abrahám z majetku Thurzovcov do             majetkuČítať viac

Napísal: admin | december 14, 2017
0

Zápisnica z valného zhromaždenia MO MS v Abraháme v roku 2017

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: Hymna SR, kultúrny program Otvorenie Valného zhromaždenia Návrh programu Valného zhromaždenia, schválenie programu Voľba volebnej, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac

Napísal: admin | december 14, 2017
0

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2016

1231   785.  výročie prvej písomnej zmienky o Abraháme 1266   750.   výročie ďalšej písomnej zmienky o Abraháme v listine Nitrianskej kapituly 1206   720.   výročie vypálenia Abrahámu tatárskymi hordami 1561   455.  Čítať viac