Matica slovenská Abrahám
Matičiari v Abraháme hodnotili svoju činnosť…

Napísal: admin | 9 mája, 2022

Matičiari v Abraháme hodnotili svoju činnosť…

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme na výročnom zhromaždení v
sobotu 30. apríla 2022 hodnotil svoju činnosť za rok 2021.
Účasťou na zasadnutí nás poctil tajomník Matice slovenskej Mgr.Peter
Schvantner, poverený vedením Domu Matice slovenskej v Galante a predseda
družobného odboru MS Sládkovičovo Vladimír Švončinár, ktorí vo svojich
príhovoroch kladne hodnotili našu činnosť. Rokovania sa zúčastnila aj
poslankyňa OZ  v Abraháme Mgr.Jana Hanuliaková a čestný člen a náš
podporovateľ Mgr. Štefan Murárik.
Aj napriek pandemickej situácii sme zabezpečili a zároveň sa zúčastnili
množstva akcií, konštatovala v správe o činnosti predsedníčka MO MS Anna
Klementová.
Pokladníčka MO MS Terézia Vrbovská informovala účastníkov výročného
zhromaždenia o čerpaní finančných prostredkov v roku 2021 a taktiež prečítala
správu dozorného výboru .
Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme má aktuálne 89 členov. V m.r.
sa znížil počet hlavne z titulu úmrtia, vysokého veku a zlého zdravotného stavu.
Na výročnom zhromaždení sme mali 8 jubilantov, ktorí sa v mr. dožili 70.
a 80. rokov života. Predsedníčka Anna Klementová spolu s Mgr. Petrom
Schvantnerom tajomníkom MS všetkým jubilantom gratulovali s kyticami
kvetov.
Matičiari si zároveň schválili plán činnosti na rok 2022. Je náročný,ale
splniteľný. Iba čas nám ukáže, ako plán činnosti na tento rok dokážeme
zvládnuť a jednotlivé body bezozbytku splniť. Pevne verím, že tomu tak bude,
veď našim matiačiarom chuť do matičnej práce nechýba. Hlavne aby nám
vydržalo zdravie, čo je to najdôležitejšie.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám