Matica slovenská Abrahám
Napísal: admin | december 11, 2017
0

Posedenie s Mikulášom

Posedenie s Mikulášom   Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme už tradične ako každý rok zorganizoval pre svojich členov a pozvaných hostí  dňa 2. Decembra 2017 Mikulášske posedenieČítať viac

Napísal: admin | december 11, 2017
0

S Maticou do Košíc

S Maticou do Košíc Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme sa už dlhší čas tešili na návštevu Košíc. Ich želanie sa splnilo 9. mája,Čítať viac

Napísal: admin | december 11, 2017
0

Spomienka na významné osobnosti

Spomienka na významné osobnosti… Počas Abrahámskych hodov si naša obec pripomenula 150. výročie narodenia nášho rodáka, kňaza Spoločnosti Ježišovej Andreja Čambála. V Rímskokatolíckom kostole v Abraháme bola Čítať viac

Napísal: admin | december 11, 2017
0

Výlet do nášho okolia ..

Výlet do nášho okolia…   Miestny odbor Matice slovenskej mal v pláne činnosti aj zabezpečenie výletu do blízkeho okolia s prehliadkou kultúrnych pamiatok. Ako stvorený deň naČítať viac

Napísal: admin | december 10, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2016

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 27. februára  2016   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac

Napísal: admin | december 9, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2015

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 7. marca 2015   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac