Matica slovenská Abrahám

Zo života MO MS

Všetký články kategórie

Ján Botto
Napísal: admin | 23 januára, 2019
0

Ján Botto

Ž i v o t o p i s Ján Botto  sa narodil vo Vyšnom Skálniku, rodičom Jurajovi Bottovi a Kataríne rodená Gajdáčová dňa 27.januára 1829. Pochádzal z roľníckej rodiny. ŠtudovalČítať viac

Napísal: admin | 13 decembra, 2018
0

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme vo IV. štvrťroku 2018

  Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej sa vo IV. štvrťroku zúčastnili a zabezpečovali nasledovné akcie: 26.10.2018 sa 16 matičiarov zúčastnilo festivalu v MsKs v Galante Trenčín Trnava ružaČítať viac

Zo života MO MS v III. štvrťroku 2018
Napísal: admin | 2 októbra, 2018
0

Zo života MO MS v III. štvrťroku 2018

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v III. štvrťroku 2018   Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme aj v III. štvrťroku 2018 zorganizovali, prípadne sa zúčastnili množstvaČítať viac

Napísal: admin | 30 júna, 2018
0

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v II. štvrťroku 2018

Aj v 2. štvrťroku 2018 to v Miestnom odbore Matice slovenskej v Abraháme opäť žilo, nakoľko sme si v pláne činnosti na rok 2018 schváliliČítať viac

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2018
Napísal: admin | 22 marca, 2018
0

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2018

rokov vzniku Slovenskej republiky si 31.12.2017 v predvečerných hodinách pripomenulo asi 40 účastníkov, ktorí sa schádzali pred budovou Obecného múzea v Abraháme za zvukov krásnych vianočných melódií,Čítať viac

Napísal: admin | 8 decembra, 2017
0

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 4. štvrťroku 2017

Spomienková slávnosť na kňaza Andreja Čambála V priebehu roka 2017 sa MO MS pripravoval na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti 150. výročia narodenia nášho najvýznamnejšieho rodákaČítať viac