Matica slovenská Abrahám

KONTAKTNÉ OSOBY

  • Anna Klementová | Predsedníčka:
    e-mail: a.klementova@centrum.sk
    tel. : 0915 622944
  • Marián Vrbovský | Podpredseda:
    e-mail: marian.vrbovsky.abraham@gmail.com
    tel. : 0905 259261