Matica slovenská Abrahám
Ján Botto
Napísal: admin | január 23, 2019
0

Ján Botto

Ž i v o t o p i s Ján Botto  sa narodil vo Vyšnom Skálniku, rodičom Jurajovi Bottovi a Kataríne rodená Gajdáčová dňa 27.januára 1829. Pochádzal z roľníckej rodiny. ŠtudovalČítať viac

Významné výročia v roku 2019
Napísal: admin | január 13, 2019
1

Významné výročia v roku 2019

145. výročie narodenia 1. správcu Abrahámskej farnosti reverenda Antona Brázdu– 1874 130. výročie narodenia 2. správcu Abrahámskej farnosti Augustína Hujsu – 1889 130. výročie narodeniaČítať viac

Novoročný koncert pre matičiarov
Napísal: admin | január 13, 2019
0

Novoročný koncert pre matičiarov

Na pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante a Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante sa 5 členov výboru MO Matice slovenskej  v Abraháme zúčastnilo dňa  11. januára 2019 v DomeČítať viac

Trojkráľový koncert v Cíferi
Napísal: admin | január 11, 2019
0

Trojkráľový koncert v Cíferi

Aj napriek pomerne chladnému počasiu sa 10 členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme zúčastnilo  v nedeľu 6.januára 2019  Trojkráľového koncertu  v Rímsko katolíckom kostole sv. Michala ArchanjelaČítať viac

Š t e f a n    Ž á r y
Napísal: admin | december 13, 2018
0

Š t e f a n    Ž á r y

V týchto dňoch je 100 výročie narodenia významného spisovateľa a prekladateľa Štefana Žáryho. Pripomeňme si  ho krátkym životopisom a  tvorbou.   Narodil sa 12. decembra 1918 v PonikáchČítať viac

Opäť je tu čas Vianoc..
Napísal: admin | december 13, 2018
0

Opäť je tu čas Vianoc..

Prežívame jedno z najkrajších období roka a tým je  tento  predvianočný čas. Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme hneď po Mikulášskom posedení matičiarov sa podieľal na ďalšejČítať viac