Matica slovenská Abrahám
Zrkadlenie duší

Napísal: admin | 2 decembra, 2019

Zrkadlenie duší

Členovia MO Matice slovenskej v Abraháme sa už každoročne v mesiaci november zúčastňujú na pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Sládkovičove veľmi peknej kultúrno spoločenskej akcie v prednese poézie, prózy a hudobnej produkcie na husle a klavír pod názvom „Zrkadlenie duší“ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ Sládkovičovo.

V podaní ekumenického zboru Sládkovičovo sme si vypočuli niekoľko nádherných slovenských piesní a na záver starosloviensky „Otče náš“.

Akcia organizovaná MO Matice slovenskej v Sládkovičove sa uskutočnila za finančnej podpory mesta Sládkovičovo  v kultúrnom stánku Inovatech. Tejto kultúrno spoločenskej akcie sa osobne zúčastnil aj primátor mesta Sládkovičovo Ing.  Anton Szabó.

Prítomných privítal predseda MO Matice slovenskej v Sládkovičove Vladimír Svončinár.

V tomto roku bola akcia venovaná  slovenskému národovcovi,  politikovi, publicistovi, vedcovi, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, z príležitosti 100.výročia jeho úmrtia.

V druhej časti  bolo už neformálne stretnutie všetkých zúčastnených  účinkujúcich  i ostatných návštevníkov v aule Inovatechu, kde sme zotrvali v spoločnosti všetkých prítomných pri pohári vínka,  kávičke, sladkých a slaných dobrotách.

 

Anna Klementová, MO Matice slovenskej Abrahám