Matica slovenská Abrahám
Zo života MO MS v III. štvrťroku 2019

Napísal: admin | 16 októbra, 2019

Zo života MO MS v III. štvrťroku 2019

Napriek tomu, že III. štvrťrok je obdobím dovoleniek a prázdnin,   matičiari  sa zúčastnili, resp. pripravili veľmi náročné akcie:

  • 7. sme sa zúčastnili Abrahámskeho kotlíka – súťaže vo varení gulášu. Naše družstvo v zložení Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Margita Bučeková, Anna Klementová, Marian Vrbovský, Ladislav Buček, Bohumil Čambál  a Jozef Ivančík získalo 3 miesto. Bol nám udelený diplom a vecná cena – súprava na grilovanie. Akciu organizačne zabezpečila komisia pre kultúru pri OZ
  • 7. sa 15. matičiarov zúčastnilo Vatry zvrchovanosti v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Tu vystúpilo 9 folklórnych súborov z Trnavského kraja,ktoré účastníkom pripravili veľmi pekný kultúrny zážitok

–   27.7. sa 10 matičiarov zúčastnilo Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Akciu organizačne každoročne zabezpečuje Združenie životnými cestami Jána Palárika. Naša obec položila veniec k pomníku Jána Palárika v Štiavnických Baniach.

Najdôležitejšou akciou ktorá nás čakala v III. štvrťroku bola Vatra Ústavy, ktorá sa konala  dňa  30.8.2019.  Predsedníčka spracovala organizačné zabezpečenie Vatry Ústavy, ktoré sme bezozbytku splnili. Prípravu Vatry, priestorov športového areálu /zametanie betónovej podlahy, umytie stolov a lavíc/, nákup  a predaj potravín  v bufetoch zabezpečovali členovia výborov: Marian Vrbovský,  Terézia Vrbovská, Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Stanislav Ležovič, Bohumil Čambál,Anna Klementová. Na príprave športového areálu sa zúčastnili aj Ing. Alfonz Čambál a Magdaléna Čambálová. Pozvanie prijali matičiari z Cífera, Veľkých Úľan, Galanty, správca farnosti d.p. Ondrej Chrvala, riaditeľ ZŠ Michala Tareka. Následne členovia matice po skončení akcie tieto priestory aj upratali.

Ďalšou veľkou akciou bola  príprava výstavy počas hodových dní. Na 29 paneloch boli nainštalované fotografie, ktoré pripomínali návštevníkom  „Abrahám včera a dnes“ a „Významné výročia našej obce v roku 2019“. Túto si počas hodových dní prezrelo asi 250 návštevníkov . Viac sa dozviete v článku Anny Klementovej.

  • 10.2019 sa 13 našich matičiarov zúčastnilo zájazdu na Moravu. Navštívili sme Velehrad a Modrú v Mikroregione Buchlov. Zájazd organizovala obec Zeleneč v spolupráci s MIkroregionom 11 plus. Viac informácií nájdete v samostatnom článku Anny Klementovej.
  • 10.2019 sa predsedníčka MO MS Anna Klementová zúčastnila celoslovenského snemu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Hlavnými bodmi programu snemu bolo prerokovanie návrhu novely stanov MS a prerokovanie návrhu programu MS na roky 2019- 2021 s výhľadom do roku 2025.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám