Matica slovenská Abrahám
Zo života MO MS v III. štvrťroku 2018

Napísal: admin | 2 októbra, 2018

Zo života MO MS v III. štvrťroku 2018

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v III. štvrťroku 2018

 

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme aj v III. štvrťroku 2018 zorganizovali, prípadne sa zúčastnili množstva akcií.

 • 20. júla 2018 sa v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante zúčastnilo 14 našich matičiarov Vatry zvrchovanosti. Akciu organizoval MO MS Galanta v spolupráci s Domom MS Galanta. Akcie sa zúčastnilo 7 speváckych zborov a medzi nimi aj náš FS Jatelinka.
 • 21. júla 2018 sa družstvo matičiarov v zložení: Margita Bučeková, Ladislav Buček, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská a Marian Vrbovský zúčastnilo súťaže vo varení gulášu pod názvom „Abrahámsky kotlík“. Cenu sme nezískali, ale sme navarili chutný guláš, ktorým sme pohostili množstvo matičiarov i nematičiarov.
 • 21. júla 2018 sa 9 členov MO MS – Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Jozef Ivančík, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Milan Masár, Mária Valentová a Stanislav Ležovič zúčastnili „Rezbárskeho dňa“ v Štiavnických Baniach.
 • 4.8.2018 sa národných matičných slávností zúčastnil FS Jatelinka, v ktorom boli aj členovia MO MS.
 • Brigády vo farskej záhrade – zber hrozna sa zúčastnilo 6 našich členov – Bohumil Čambál, Ladislav Buček, Jozef Ivančík, Vladimír Krajčovič, Tibor Hrubík, Stanislav Ležovič.
 • Koncertu v Cíferi sa zúčastnilo 7 matičiarov: Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Anna Čambálová, Vladimír Čambál.
 • 29.8.2018 sme zorganizovali v priestoroch športového areálu Vatru Ústavy. Akcie sa zúčastnila aj členka predsedníctva MS a predsedníčka Krajskej rady MS JUDr. Libuška Kľučková a ďalších 35 pozvaných hostí, našich družobných priateľov z obcí Cífer, Veľké Úľany, Sládkovičovo a Hody.
 • 14.9.2018 sa naši členovia podieľali na príprave pódia pri soche Sedembolestnej P. Márie, kde sa konala pobožnosť a 15.9.2018 na demontáži pódia
 • 16.9.2018 sa 9 členov MO MS zúčastnilo výstavy ovocia a zeleniny v kultúrnom dome v Pavliciach
 • V dňoch 25.9.2018 až 28.9.2018 členovia  MO MS inštalovali  výstavu ovocia a zeleniny v klube matice
 • 29.9.,30.9. a 1.10.2018  bola v klube Matice slovenskej  otvorená výstava ovocia a zeleniny, spojená s ochutnávkou vín, ktorú si prezrelo vyše 400 návštevníkov. Súčasťou výstavy bola aj výstavka detí Materskej školy v Abraháme, ktoré sa prezentovali svojimi prácami. Výstava mala veľký úspech, nakoľko posledná výstava ovocia a zeleniny bola v našej obci pred  viac ako  25 rokmi.  Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych zápisov do matičnej kroniky. Výstavu si prezreli počas hodového pondelka  aj deti materskej školy a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov.

 

Anna Klementová, predsedníčka MO MS v Abraháme