Matica slovenská Abrahám
Zo života MO MS v II.štvrťroku 2019

Napísal: admin | 16 júla, 2019

Zo života MO MS v II.štvrťroku 2019

Najvýznamnejšou akciou v II. štvrťroku bola výročná členská schôdza MO MS, ktorá sa   konala dňa 6.4.2019 v kultúrnom dome..

Za KR MS sa VČS zúčastnila  jej predsedníčka  PaedDr. Libuška Klučková a Mgr.  Peter Kozolka, člen prezídia MS. Svojou účasťou nás poctil aj d.p. Ondrej Chrvala, poslanci OZ Jana Banášová a Mgr. Dávid Grosman a matiční priatelia z Cífera a Veľkých Úľan.

MO MS obdržal 4 prihlášky za člena MO Matice slovenskej v Abraháme, stav členskej základne je 105 členov.

  • 4. sa 10 členov MO MS zúčastnilo 20. ročníka „ Kantiléna Karola Duchoňa“ v MsKs v Galante – článok o podujatí zverejnila predsedníčka v online novinách Abrahámčan a na matičnej webovej stránke
  • 4. sa 7 členiek MO MS zúčastnilo 18. ročníka  „Ochutnávky jedál starých materí v Hoste“, kde vystavovali jedlá a reprezentovali našu obec
  • 4. sa členovia zúčastnili akcie „Stavanie mája“ pred KD
  • 5. sa delegácia MO MS Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková a Anna Klementová zúčastnili VČS v Cíferi
  • 5. sa matičiari zúčastnili slávnostnej bohoslužby v kostole za padlých občanov našej obce v 1. a 2. svetovej vojne a kladenia vencov k pomníku padlých pri kostole. Za MO MS kládla veniec predsedníčka Anna Klementová
  • 5. členky MO MS  sa zúčastnili akcie  „Deň matiek“  v KD
  • 5. sa členky MO MS zúčastnili akcie „Noc literatúry“ poriadanej obcou Abrahám
  • 5. – 23.5. sa 14 členov MO MS zúčastnilo 3- dňového výletu do Vysokých Tatier

V online novinách Abrahámčan a na matičnej stránke bol zverejnený článok predsedníčky Anny Klementovej  z tohto výletu.

  • júna 2019 sa uskutočnil spoločný výlet členov MO MS so žiakmi Základnej školy Michala Tareka do Košarísk, Brezna a  na Mohylu M.R.Štefánika z príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Členky MO MS pripravili pre deti piknik pod Mohylou, kde boli pre deti a všetkých ostatných účastníkov zájazdu špekáčky a rôzne domáce pečivo z vlastných zdrojov matičiarov. Zároveň sme dodržali aj pitný režim. Výlet mal veľký úspech, pod čo sa podpísalo nielen pekné počasie, ale aj návšteva múzea M.R.Štefánika v Košariskách a návšteva Pamätnej izby S. Jurkoviča v Brezne,  autora Mohyly M.R.Štefánika.
  • MO MS má svoju webovú stránku maticaslovenskaabraham.sk, táto je pravidelne aktualizovaná.               Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám