Matica slovenská Abrahám
Zo života MO MS v Abraháme v II. štvrťroku 2023

Napísal: admin | 13 júla, 2023

Zo života MO MS v Abraháme v II. štvrťroku 2023

Aktívna činnosť členov MO Matice slovenskej v Abraháme nepoľavila ani
v II. štvrťroku 2023, kedy sme sa zúčastnili rôznych akcií poriadaných
obcou Abrahám a samotným MO MS.
– 15.4.2023 sa v obci Pusté Úľany uskutočnila „Výstavka a ochutnávka
jedál starých materí“.Obec Abrahám reprezentovali svojimi výrobkami
Mária Šipková a Emília Ležovičová, členky MO MS. Zo zakladateľov sa
akcie zúčastnil Bohumil Čambál, člen výboru MO MS.
– 21.4.2023 sa predsedníčka MO MS zúčastnila zasadnutia KR MS
v Skalici. Zo zasadnutia napísala článok, ktorý bol zverejnený na web
stránke Matice slovenskej v Martine.
– 29.4.2023 sa na základe výzvy Obce Abrahám organizovala brigáda na
obecnom cintoríne, kosenie, zametanie a vývoz trávnatého porastu
do chotára. Z celkového počtu 34 účastníkov sa zúčastnilo 22
matičiarov. Brigáda pokračovala z dôvodu nepriaznivého počasia aj
v pondelok, kedy sa jej zúčastnilo 32 osôb, z toho 21 matičiarov.
– 30.4.2023 sme sa v počte 12 matičiarov zúčastnili akcie, stavanie
mája, ktorú organizovala obec Abrahám.
– 7.5.2023 sa matičiari zúčastnili omše za padlých občanov v 1. a 2.
svetovej vojne. Po omši bolo kladenie vencov k pomníku padlých. Za
obec kládol veniec starosta obce Mgr. Tibor Ležovič, za MO Matice
slovenskej predsedníčka Anna Klementová.

– 18.5.2023 sa predsedníčka MO zúčastnila kultúrnej akcie poriadanej obcou
Abrahám „Noc literatúry“
– 26.5.2023 sa 15 našich členov zúčastnilo festivalu piesní Karola Duchoňa
v MSKS v Galante pod názvom Kantiléna 2023.
– 2.6.2023 sa 12 našich členov zúčastnilo brigády na čistení starého kúpaliska
v miestnom lese a okolia kúpaliska, brigádnici odstránili nálety a burinu na
zastaveniach Krížovej cesty, vyzbierali odpadky a pozametali úsek cesty
v parku. Všetkým matičiarom, ktorí sa aktívne podieľali na brigádach patrí
naše veľké Ďakujem. Pre aktívnych členov bola dňa 14.6.2023 zabezpečená
opekačka ako poďakovanie za účasť na brigádach a zapájania sa do celkovej
činnosti MO.
– 14.6.2023 sa predsedníčka MO MS zúčastnila zasadnutia KR MS TTSK, ktoré
sa uskutočnilo v Zemianskom dvore v Šúrovciach.

– Výbory MO MS sa na zasadnutí stretli v II. štvrťroku 2 krát. Okrem účasti na
akciách pripravovali aj harmonogram spoločného výletu matičiarov a žiakov
Základnej školy Michala Tareka v Abraháme na 21.6.2023. Výlet bude
venovaný slovenským národným buditeľom. Navštívime obec Majcichov,
mesto Trnava a obce Hlboké a Dobrá Voda.
– Predsedníčka zabezpečovala podklady na založenie účtu MO MS bez
poplatkov.
– Pozornosť sme tiež venovali účasti na Národných matičných slávnostiach
v Martine v dňoch 5.a 6.8.2023 a 4.8.2023 Vatre zvrchovanosti v átriu Domu
MS v Galante, kde zabezpečíme účasť našich členov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS v Abraháme