Matica slovenská Abrahám
Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme  v IV. štvrťroku 2019

Napísal: admin | 21 januára, 2020

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v IV. štvrťroku 2019

  • 25.októbra 2019 sa 23 matičiarov zúčastnilo celodenného zájazdu do Zsl. múzea v Trnave, navštívili sme Smolenický zámok, stretli sme sa s  d.p. Vladimírom Kišom a urobili prehliadku „Izby revolučných tradícií v Križovanoch nad Dudváhom“. Predsedníčka MO napísala o zájazde článok, ktorý bol spolu s fotografiami zaslaný do online novín Abrahámčan a  na matičnú stránku.
  • 31.októbra 2019 sa 11 matičiari zúčastnili brigády na cintoríne : Bohumil Čambál, Ing. Alfonz Čambál, Ladislav Buček, Anna Klementová, Anežka Hrubíková, Tibor Hrubík, Peter Horváth, Peter Masár, Jozef Kollár, Stanislav Ležovič a Stanislav Kollár.
  • 5.novembra sa 17 našich matičiarov zúčastnilo poslednej rozlúčky s neb. MUDr. Hafnerom, čestným predsedom MO MS Cífer, našim dlhoročným matičným priateľom.
  • 9.novembra sa členovia výborov MO MS zúčastnili oslavy 80. narodením člena výboru Stanislava Ležoviča.
  • 17.novembra sme prijali pozvanie družobného MO MS Veľké Úľany na“ Sladké a slané dobroty“ – zúčastnili sa  Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská, ktoré zároveň  na výstavku prispeli svojimi výrobkami.
  • 19.novembra – sme prijali pozvanie MO MS v Sládkovičove na kultúrno spoločenskú akciu „Zrkadlenie duší“- počet účastníkov z našich radov bol 14. Ladislav Buček, Margita Bučeková, Terézia Vrbovská, Marian Vrbovský, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Bohumil Čambál, Anna Klementová, Magdaléna Bilčíková, Peter Masár,  Magdaléna Čambálová, Ing. Alfonz Čambál, Tomáš Šimon, Zita Šimonová.
  • Výroba ozdôb v klube Matice slovenskej – v spolupráci s komisiou pre voľno časové aktivity pri OZ 1.12.2019, v nedeľu o 14,00 hod. Členovia výborov MO MS nainštalovali na stromček sviečky, ktorý sme po ozdobení rozsvietili. Zo zdobenia stromčeka predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený  v  online novinách Abrahámčan, na matičnej stránke a v týchto Abrahámskych novinách.
  • Mikulášske posedenie 7.decembra 2019 v kultúrnom dome.V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej a RNDr. Vierky Novanskej. Článok zverejnený na matičnej stránke a online novinách Abrahámčan,ako aj v Abrahámskych novinách.
  • Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám