Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 3. štvrťroku 2017

 

Aj keď do obdobia III. štvrťroka spadajú školské prázdniny a letné dovolenky v MO MS v Abraháme kultúrny a spoločenský život neutíchal. V III.štvrťroku sme uskutočnili a zúčastnili sa nasledovných akcií:

Zájazd na Myjavu

Dňa 17. júna sa 21. našich členov zúčastnilo spoločne s matičiarmi z Pustých Úľan Myjavských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnili v prekrásnom Myjavskom amfiteátri v meste Myjava. Po prehliadke myjavského námestia sme sa presunuli do amfiteátra, kde sme boli účastníkmi skvelých vystúpení folklórnych súborov z celého Slovenska a súborov zo zahraničia. Nezabudnuteľným zážitkom bolo spoločné vystúpenie krojovaných súborov z okolia Trnavy v počte okolo 90 osôb v trnavských krojoch, čo už tak ľahko nebude možné v budúcnosti vidieť. Z Myjavy sme odchádzali s veľmi príjemnými pocitmi a peknými zážitkami z vydareného kultúrneho podujatia.

Súťaž vo varení gulášu

Družstvo našich matičiarov sa už tradične zúčastňuje súťaže vo varení gulášu, organizovanej obcou Abrahám pod názvom Abrahámsky kotlík. Nebolo tomu inak ani 15. júla v tomto roku. Na súťaž sa naše družstvo veľmi dobre pripravilo po organizačnej, materiálnej a estetickej stránke. Aj keď sme nedosiahli umiestnenie na pódiu, guláš sme uvarili vynikajúci, s ktorým sme pohostili svojich členov a nami pozvaných hostí.

Vatra zvrchovanosti

MO MS a Dom MS Galanta pravidelne každý rok organizujú Vatru zvrchovanosti, ktorou si pripomínajú výročie prijatia Deklarácie zvrchovanosti Slovenska, ktorou sa začal proces osamostatnenia Slovenskej republiky. Dňa 21. júla sa v átriu DMS v Galante zúčastnilo tejto slávnosti 8 členov nášho MO MS, ktorým mimoriadnu pozornosť venovali aj vzácni hostia Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš. Počas diskusie s našimi matičiarmi sa zaujímali  hlavne o bohatú činnosť nášho MO MS.

Štiavnické Bane – Rezbársky deň

Starosta obce poveril členov MO MS v Abraháme, aby spoločne so zástupcami obcí Majcichov a Opoj reprezentovali našu obec na Rezbárskom dni v Štiavnických Baniach, pôsobisku Jána Palárika. Zájazd bol organizovaný  združením obcí „Životnými cestami Jána Palárika“. Počas cesty boli pokladené vence k pamätníkom Jána Palárika, v obciach v ktorých pôsobil ako správca farnosti, v Hronských Kľačanoch a v Starom Tekove. Veniec venovaný obcou Abrahám sme položili k pamätníku v Starom Tekove. Naše poďakovanie patrí starostom a personálu obecných úradov za ich srdečné privítanie a pohostenie, čo sa pravidelne opakuje každý rok.

Vatra Ústavy

Slávnosť Vatra Ústavy organizovaná MO MS v spolupráci s obcou Abrahám pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky sa v tomto roku uskutočnila dňa 31. augusta  v priestoroch športového areálu. Podujatie bolo dôkladne organizačne pripravené MO MS. Potešila nás aj veľmi pekná účasť obyvateľov obce, čo s uznaním hodnotili aj prítomní hostia. Svojou návštevou nás poctila delegácia matičiarov z Cífera, Veľkých Úľan, Galanty a tiež predsedkyňa Okresných rád MS a SNS PaedDr. Slávka Kramárová. Slávnostný prejav predniesol starosta obce Ing. Igor Németh. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Úľančanka z Pustých Úľan. O zábavu sa postaral Igor Baďurík. Zábava vo veľmi dobrej atmosfére trvala do 1 hod. po polnoci.

Národné matičné slávnosti

V Trnave sa v dňoch 7. až 10. septembra  uskutočnili Národné matičné slávnosti, organizované Maticou slovenskou, Krajskou radou MS Trnavského kraja za veľmi aktívnej podpory Trnavského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi podujatia boli mesto Trnava, Arcibiskupský úrad Trnava, Evanjelická cirkev a vedenie všetkých trnavských vysokých škôl, kultúrnych inštitúcií ako divadlo Jána Palárika, Spolok sv. Vojtecha, knižnice, múzeá, obrazárne a pod. Slávnosti podporili aj majitelia City Areny, ŽOS Trnava a ďalšie inštitúcie. Počas priebehu slávností sa uskutočnilo veľa podujatí ako konferencie, semináre, výstavy, rôzne súťaže a pod. pre široké spektrum účastníkov od školskej mládeže až po seniorov. Počas slávností na Trojičnom námestí a  pred City Arenou vystúpilo vyše 1 000 folkloristov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Nás teší, že medzi nimi reprezentoval našu obec aj folklórny súbor Jatelinka.V dme kultúry po celý čas bola otvorená výstava miniatúrnych krojov a divadelných dobových kostýmov, výstava 200.rokov narodenia J.M.Hurbana, Andreja Radlinského, tiskovín, tlačiarne Neografia, materiály o amerických Slovákoch.

Pri zahájení slávností boli položené vence k pomníku Antona Bernoláka a pri ukončení k pomníku Štefana Moyzesa, Andreja Radlinského a Milana Rastislava Štefánika. Naši členovia MO MS sa zúčastnili slávnostného galakoncertu, ktorý sa uskutočnil v divadle Jána Palárika dňa 9. septembra. Národné matičné slávnosti sa stretli s veľkým záujmom účastníkov z celého Slovenska.

Členovia MO MS nechýbali pri príprave pobožnosti z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa uskutočnila už 22 krát pri  jej súsoší. Potešiteľná je skutočnosť, že pri stavbe a demontáži pódia sa zúčastnili aj ďalší, najmä mladí obyvatelia obce. Celkove sa pri tejto činnosti zúčastnilo 21 ochotných občanov, ktorým patrí srdečné poďakovanie ako i obetavým ženám, ktoré sa postarali o dôstojnú výzdobu. Táto obetavosť je zárukou, že pobožnosti budú pokračovať aj v ďalších rokoch, pretože sa stali už súčasťou cirkevných sviatkov počas roka.

Dňa 24. septembra sa delegácia našich matičiarov zúčastnila otváracieho koncertu Cíferskej hudobnej jesene. Nakoľko to bol jubilejný 20. ročník, zodpovedalo tomu aj vystúpenie spevokolov Nittedal Bygdekor z Nórska /45 spevákov/ a VOX AURUMQVE zo SR, ktoré sú na špičkovej umeleckej úrovni. Za vynikajúce vystúpenie zožali potlesk divákov v preplnenom kostole sv. Michala v Cíferi.

Počas predchádzajúceho obdobia v roku 2017 sa výbor MO MS zaoberal zbieraním materiálov o Andrejovi Čambálovi, kňazovi SJ a ďalších osobnostiach pôsobiacich v našej obci za účelom inštalovania výstavy počas hodových slávností. O priebehu budeme informovať v budúcom čísle Abrahámskych novín.

 

Bohumil Čambál, predseda MO MS Abrahám