Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 30 júna, 2018

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v II. štvrťroku 2018

Aj v 2. štvrťroku 2018 to v Miestnom odbore Matice slovenskej v Abraháme opäť žilo, nakoľko sme si v pláne činnosti na rok 2018 schválili množstvo akcií na ktorých sa zúčastníme, alebo ich budeme priamo zabezpečovať.
Členovia výborov Matice slovenskej zasadali pravidelne raz mesačne na výborových schôdzach, kde sa pripravovali jednotlivé akcie, ktoré sa mali uskutočniť, prípadne mimoriadne podľa potreby.
– 8.4. sa členovia MO MS zúčastnili jarného kola koncertov v Cíferi – manželia Tomáš a Zita Šimonoví
– 8.4. sa 14 členovia MO MS, ktorí mali záujem o výlet do Vysokých Tatier stretli v klube matice, aby spoločne prerokovali harmonogram 3-dňového výletu v dňoch 15.-17.mája 2018
Zároveň bola dohodnutá účasť matičiarov na 17. ročníku ochutnávky jedál starých materí s určením konkrétnych jedál, ktoré budú vystavovať.
– 14.4. sa 12 matičiarov zúčastnilo na výstave a ochutnávke jedál starých materí, kde reprezentovali obec svojimi jedlami. Fotografie z výstavy sú na matičnej stránke.
– 20.4. sa 11 členov MO MS zúčastnilo v MsKs Galanta spomienkového večera na Karola Duchoňa pod názvom „ Kantiléna“
– 21.4. sa delegácia v zložení Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková a Anna Klementová zúčastnili VČS MO MS v Cíferi , nášho družobného odboru.
– 3.5. – 3 členky výboru MO MS upravili okolie pomníka padlých pri kostole
– 5.5. sa delegácia nášho odboru v zložení Marián Vrbovský, Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík a Anna Klementová zúčastnila VČS MO MS vo Veľkých Úľanoch.
– 6.5. sa členovia MO MS zúčastnili slávnostnej sv. omše v rím. kat. kostole ako spomienke na padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Po skončení omše bolo kladenie vencov k pomníku padlých pri kostole. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Igor Németh. Za obec kládol veniec starosta, Ing. Igor Németh, za MO Matice slovenskej v Abraháme predsedníčka Anna Klementová. Fotografie z kladenia vencov sú vo fotogalérii matičnej stránky www.maticaslovenskaabraham.sk
– 9.5. sa 4 matičiari zúčastnili brigády vo farskej záhrade
– V dňoch 15. až 17. mája sa 14 členov MO MS zúčastnilo 3-dňového výletu do Vysokých Tatier.
Viac sa môžete dočítať priamo z článku uverejneného v Abrahámskych novinách. Fotografie z výletu sú vo fotogalérii na matičnej stránke.
– 16.6. MO MS zorganizoval výlet do blízkeho okolia pre žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme a našich matičiarov. Výletu sa zúčastnilo 18 matičiarov, 6 rodinných príslušníkov a 20 žiakov ZŠ Michala Tareka s 2 pedagógmi. Bližšie si o tomto výlete môžete prečítať v samostatnom článku „Spoznávanie krás Trnavského kraja“, ktorý je uverejnený v Abrahámskych novinách. Fotografie z výletu sú na matičnej stránke – fotogaléria.
– 23.6. sa v obci uskutočnil „Obecný deň“, ktorého sa matičiari zúčastnili podľa záujmu.
Predsedníčka MO MS sa v priebehu štvrťroka starala o aktualizovanie matičnej stránky, dopĺňanie fotogalérie a aktuálnych článkov, ako aj písanie článkov do online novín Abrahámčan a Abrahámskych novín.
Anna Klementová, predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme