Matica slovenská Abrahám
Zájazd na Moravu

Napísal: admin | 16 októbra, 2019

Zájazd na Moravu

Obec Zeleneč v spolupráci s Mikroregiónom 11 plus organizujú zájazd na Moravu /Velehrad, Modrá , Mikroregion Buchlov/  dňa 9.10.2019, takto znela ponuka pre našu obec , ktorá je súčasťou Mikroregiónu 11 plus.

15 našich spoluobčanov z toho 13 matičiarov prejavilo záujem a tak sme sa ho v tomto počte aj zúčastnili. A že to bol veľmi pekný zážitok tak to mi môžete veriť. Z obcí Mikroregionu 11 plus sa nazbieralo  takmer 200 účastníkov zájazdu, z toho 1 autobus bol žiakov Základnej školy v Zelenči. Podujatie bolo organizované v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Tu bol zámer, aby skupiny  seniorov ako  aj žiakov formou spoločného zážitkového podujatia mohli zažiť zaujímavé momenty, vrátane spoločnej komunikácie a výmeny názorov a skúseností, či pohľadov na zaujímavé témy..

Organizátori zájazdu spracovali podrobný program a tak sme o 7.30 hod. vyrážali z Abrahámu do Voderád, kde pristúpilo ďalších 22 a v Zelenči 6 účastníkov. Sprievodcu nám robil starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička. Cesta ubiehala veľmi rýchlo, zrána nám začalo pršať, ale príchodom na Moravu sa počasie ustálilo a bolo  síce oblačno, ale veľmi príjemne.

Prvou našou zastávkou bol Velehrad. Po výstupe z autobusu  sme si prezreli okolie baziliky, zúčastnili sme sa sv. omše ktorú slúžil Th Mgr. Jozef Lehotský, správca farnosti v Zelenči a prezreli sme si baziliku zvnútra. Tu nás už sprevádzal starosta Velehradu, Mgr. Aleš Margental, ktorý nám podal aj informácie o Velehrade.

Velehrad má  1171 obyvateľov, leží neďaleko Uherského Hradišťa a je to najznámejšie pútnické miesto na Morave, jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Českej republike.Jeho korene siahajú až do doby príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu. V roku 1990 navštívil Velehrad vtedajší pápež sv. Ján Pavol II., svätú omšu slávil pred bazilikou 22.4.1990. Na pamiatku jeho návštevy je pred bazilikou umiestnený veľký kríž.

V roku 2008 bola bazilika  s priľahlými budovami vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pôsobia na Velehrade 3 katolícke rády /rehole/ a to jezuiti, Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda a slovenská provincia sestier Božského Vykupiteľa. Každoročne sa tu 5. júla – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda koná národná púť na Velehrad.

Potom už nasledovala prehliadka výstav v turistickom centre. výstava Otmara Olivu pod názvom „Príbeh sochy“, výstava svadobných fotografií a historických predmetov Velehradu. Záujemci si mohli zakúpiť  aj upomienkové predmety.

Vo Vegacentre Velehradu bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný obed.

O 13,00 hod. nás už podľa stanoveného programu čakal v Modrej starosta obce Miroslav Kovářík.

Oboznámil nás  s prehliadkou Modrej, ktorá začala v  sladkovodnej a botanickej   expozícii, pokračovala prehliadkou skanzenu a ochutnávkou rôznych druhov pálenky v pálenici. Tu si mohli účastníci zájazdu posedieť pri ochutnávke kvalitnej moravskej pálenky, káve, čaji a zakúpiť rôzne alko a nealko produkty pre vlastnú potrebu.

Čas pomaly plynul a účastníci  nastupovali do pristavených štyroch autobusov. Keď sa všetky naplnili a každý mal svojho suseda, aby sme na Morave niekoho nezabudli, pobrali sme sa domov. Čakala nás naša domovina, prekrásne Slovensko, ktoré skrýva taktiež množstvo  miest a pamiatok na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Poďakovanie za zorganizovanie zájazdu  patrí  obci Zeleneč a Mikroregionu 11 plus. Určite tu bolo vynaložené množstvo energie, času, avšak výsledok stál za to. Veríme, že v tomto duchu  bude  spolupráca v rámci mikroregiónov  pokračovať aj naďalej.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám