Matica slovenská Abrahám
Významné výročia v roku 2021

Napísal: admin | 23 júna, 2021

Významné výročia v roku 2021

Významné výročia v roku 2021

 

  • výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti podpredseda MO MS Marian Vrbovský spracoval k tomuto významnému výročiu článok, ktorý bol zverejnený v online novinách Abrahámčan.

 

  • výročie zhotovenia súsošia Sedemboletnej Panny Márie a 25.výročie reštaurovania tohto súsošia. Pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie sa pravidelne každoročne konajú 15. septembra sväté omše.

 

  • výročie pochovávania na obecnom cintoríne v Abraháme

 

  • výročie vypuknutia cholery v našej obci. V roku 1831 na choleru zomrelo 52 obyvateľov.

 

  • výročie úmrtia Msgr.Dr.Michala Tareka, správcu farnosti – 1941-2021

Predsedníčka Anna Klementová spracovala životopis Msgr. Dr.Michala Tareka a tento bol zverejnený  v propagačnej tabuli MO MS pri kostole.

 

  • výročia začatia výstavby splaškovej kanalizácie v našej obci

 

  • Rok 2021 je vyhlásený Maticou slovenskou za rok Alexandra Dubčeka. V tomto roku si pripomíname 100. výročie narodenia – predsedníčka Anna Klementová spracovala životopis Alexandra Dubčeka a tento je zverejnený na matičnej stránke, online novinách Abrahámčan a na propagačnej tabuli MO MS pri kostole.