Matica slovenská Abrahám
Významné výročia v roku 2019

Napísal: admin | 13 januára, 2019

Významné výročia v roku 2019

145. výročie narodenia 1. správcu Abrahámskej farnosti reverenda Antona Brázdu– 1874
130. výročie narodenia 2. správcu Abrahámskej farnosti Augustína Hujsu – 1889
130. výročie narodenia 3. správcu Abrahámskej farnosti mons. Michala Tareka – 1889
100. výročie narodenia správcu Abrahámskej farnosti Antona Szokolaya – 1919
100. výročie úmrtia 1. správcu Abrahámskej farnosti Antona Brázdu – 1919
100. výročie založenia ochotníckeho divadla Augustínom Hujsom – 1919
90. výročie príchodu mons. Michala Tareka, správcu farnosti do Abrahámu – 1929
85. výročie rozšírenia Abrahámskeho kostola o bočné lode mons. Michalom Tarekom-1934
85. výročie výstavby kultúrneho domu Mons. Michalom Tarekom – 1934
55. výročie založenia FS Jatelinka
25. výročie rekonštrukcie kultúrneho domu – 1994
20. výročie posvätenia obecných symbolov /erb,vlajka, pečať/ – 1999
15. výročie otvorenia Abrahámskeho múzea – 2004
15. výročie vydávania Abrahámskych novín – 2004
15. výročie vydania Monografie o obci Abrahám – 2004
Anna KLementová, MO MS Abrahám