Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 januára, 2018

Významné výročia a jubileá v roku 2018

1523  Uhorský kráľ Ľudovít II. Jágelovský daroval šintavské panstvo, do ktorého patril aj Abrahám Alexejovi Turzovi /495.výročie/

1543 v Abraháme táboril s vojskom Krištof z Boskovíc. Bol vyslaný proti Turkom /475. výročie/

1688 na základe príkazu cisárovne Márie Terézie bola na majcichovskej fare do ktorej patril aj Abrahám, zavedená matrika /330. výročie/

1768 bol vydaný urbár, ktorý vymedzoval vzťahy medzi zemepánmi a abrahámskymi poddanými /250. výročie/

1848 v notárskom obvode Majcichov, do ktorého patril aj Abrahám sa uskutočnila kanonická vizitácia. Učiteľom bol Jozef Žačko a školu navštevovalo 30 chlapcov a 22 dievčat /170. výročie/

 1883 Esterházyovci postavili v háji prvý kaštiel. Doteraz stavba existuje/135. výročie/

1883 v Kovarciach sa narodil správca fary v Abraháme v rokoch 1941-1950 dekan Dr. Tomáš Stolár /135. výročie/

1898 v Hrúščove bol postavený prícestný kamenný kríž /120. výročie/

 1898 pôvodne pri terajšom kostole bolo postavené súsošie Sv. rodiny/120. výročie/

1908 správca fary reverend Anton Brázda zakladá Potravné družstvo/110. výročie/

1918 na mieste terajšej školy bola vybudovaná dvojtriedna škola s bytom pre správcu školy /100. výročie/

1923 Abrahám bol začlenený do Bratislavskej velžupy /95. výročie/

1923 v Abraháme bol prvý krát zriadený notársky úrad – notár Pavol Šatura/95. výročie/

1928 Abrahám bol elektrifikovaný /90. výročie/

1938 miestni občania prevzali poľovný revír po Esterházyovcoch /80. výročie/

1948 poľovný revír prešiel do rúk bratislavskej skupiny Šagát /70. výročie/

1963 vybudovanie domu smútku na cintoríne /55. výročie/

1963 v novom zdravotnom stredisku bola odovzdaná do prevádzky všeobecná a zubná ambulancia /55. výročie/

1963 uskutočnená vnútorná výmaľba kostola – správca fary Dr.Ferdinand Svetloslav Veigl /55. výročie/

1968 výstavba obecného vodovodu /50. výročie/

1983 zriadenie školskej družiny pre žiakov I. a IV. ročníka /35. výročie/

1993 sprevádzkovanie čerpacej stanice obecného vodovodu /25. výročie/

2003 zomiera správca fary Juraj Čermák /15. výročie

2003 prichádza nový správca fary Anton Zoň /15. výročie/

2008 otvorenie lekárne v budove Klubu dôchodcov /10. výročie/