Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá v roku 2013

 • Uhorský kráľ Ľudovít II. Jágelovský daroval šintavské panstvo, do  ktorého patril aj Abrahám Alexejovi Turzovi /490. lvýročie/
 • v Abraháme táboril s vojskom Krištof z Boskovíc. Bol vyslaný  moravskými  proti Turkom /470. výročie/
 • na základe príkazu cisárovne Márie Terézie bola na majcichovskej fare do ktorej patril aj Abrahám, zavedená matrika /325. výročie/
 • bol vydaný urbár, ktorý vymedzoval vzťahy medzi zemepánmi a abrahámskymi poddanými /245. výročie/
 • v notárskom obvode Majcichov, do ktorého patril aj Abrahám sa uskutočnila kanonická vizitácia. Učiteľom bol Jozef Žačko a školu navštevovalo 30 chlapcov a 22 dievčat /165. výročie/
 • Esterházyovci postavili v háji prvý kaštiel. Doteraz stavba existuje /130. výročie/
 • v Kovarciach sa narodil správca fary v Abraháme v rokoch 1941-  1950 dekan Dr. Tomáš Stolár /130. výročie/
 • v Hrúščove bol postavený prícestný kamenný kríž /115. výročie/
 • pôvodne pri terajšom kostole bolo postavené súsošie Sv. rodiny  /115. výročie/
 • správca fary reverend Anton Brázda zakladá Potravné družstvo /105. výročie/
 • na mieste terajšej školy bola vybudovaná dvojtriedna škola s bytom pre správcu školy /95. výročie/
 • Abrahám bol začlenený do Bratislavskej velžupy /90. výročie/
 • v Abraháme bol prvý krát zriadený notársky úrad – notár Pavol Šatura /90. výročie/
 • Abrahám bol elektrifikovaný /85. výročie/
 • miestni občania prevzali poľovný revír po Esterházyovcoch /75. výročie/
 • poľovný revír prešiel do rúk bratislavskej skupiny Šagát /65. výročie/
 • vybudovanie domu smútku na cintoríne /50. výročie/
 • v novom zdravotnom stredisku bola odovzdaná do prevádzky všeobecná a zubná ambulancia /50. výročie/
 • uskutočnená vnútorná výmaľba kostola – správca fary Dr. Ferdinand Svetloslav Veigl /5O. výročie/
 • výstavba obecného vodovodu /45. výročie/
 • zriadenie školskej družiny pre žiakov I. a IV. ročníka /30. výročie/
 • sprevádzkovanie čerpacej stanice obecného vodovodu /20. výročie/
 • zomiera správca fary Juraj Čermák /10. výročie/
 • prichádza nový správca fary Anton Zóň /10. výročie/
 • otvorenie lekárne v budove Klubu dôchodcov /5. výročie/

 

Bohumil Čambál