Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2015

1780     na novom cintoríne bol postavený centrálny kríž     – 235. výročie

1870     na majcichovskej fare zomiera správca fary Ján Palárik – 145. výročie

1885     municipálny výbor v Bratislave schválil zriadenie ďalšej triedy – 130. výročie

1890     manželia Jozef a Helena Kollároví dali vyhotoviť sochu sv. Floriána – 125. výročie

1905     dokončenie regulácie abrahámskych potokov Gidry a Dudváhu – 110. výročie

1915     v Horňanoch sa narodil správca abrahámskej fary /1959-1975/ Ferdinand Veigl – 100. výročie

1920     založenie Združenia katolíckej mládeže v Abraháme – 95. výročie

1930     bola postavená terajšia základná škola – 85. výročie

1950     poľovný revír prevzali do užívania abrahámski poľovníci – 65. výročie

1950     na fare v Abraháme zomiera správca fary Dr. Tomáš Stolár – 65. výročie

1970     zlúčenie poľovných revírov Abrahámu, Hoste a Malej Mače – 45. výročie

1980     ukončenie prístavby ďalších tried základnej školy – 35. výročie

1990     nová vonkajšia omietka a vonkajšia a vnútorná výmaľba kostola – 25. výročie

1995     rekonštrukcia centrálneho kríža na cintoríne – 20. výročie

1995     dokončenie osvetlenia futbalového ihriska – 20. výročie

1995     uzavretie zmluvy s Pohrebnými službami v Sládkovičove – 20. výročie

2000     založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme – 15. výročie

2000     prijatie obce do združenia obcí Trnavsko- výstavba kanalizácie – 15. výročie

2005     prestavba sociálnej budovy v športovom areáli – 10. výročie

2005     rekonštrukcia prícestného kríža v Hruščove – 10. výročie