Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2014

1874 – výročie narodenia 1. správcu abrahámskej fary referenda Antona Brázdu – 140. výročie
1889 – narodenie 2. správcu fary Augustína Hujsu – 125 výročie
1889 – narodenie 3. správcu fary mons. Michala Tareka – 125. výročie
1899 – dostavanie nového už neexistujúceho secesného kaštieľa – 115. výročie
1899 – oddelenie abrahámskeho panstva Esterházyovcov od Čeklíšskeho – 115. výročie
1909 – veľké rozvodnenie Dudváhu – 105. výročie
1914 – mobilizácia občanov do I. svetovej vojny – 100. výročie
1919 – narodenie správcu fary Antona Szokolaya – 95. výročie
1919 – úmrtie 1. správcu fary reverenda Antona Brázdu – 95. výročie
1919 – založenie ochotníckeho divadla správcom fary Augustínom Hujsom – 95. výročie
1924 – vybudovanie úzkokoľajnej železničky zo Sládkovičova – cukrovar -90. výročie
1929 – príchod správcu fary mons. Michala Tareka do Abrahámu – 85. výročie
1934 – rozšírenie kostola o bočné lode mons. Michalom Tarekom – 80. výročie
1934 – výstavba kultúrneho domu mon. Michalom Tarekom – 80. výročie
1994 – vybudovanie vínnej pivnice POD Abrahám – 20. výročie
1994 – rekonštrukcia kultúrneho domu 20. výročie
1999 – vonkajšia výmaľovka kostola, vnútorné a vonkajšie úpravy – 15. výročie
2004 – otvorenie obecného múzea – 10. výročie
2004 – začiatok vydávania Abrahámskych novín – 10. výročie
2004 – zakúpenie elektronického organu – 10. výročie
2004 – prezentácia monografie obce Abrahám – 10. výročie

Bohumil Čambál