Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 4 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2010

Zaujímavosti – výročia v obci Abrahám v roku 2010:

 • výročie založenia Združenia slovenskej katolíckej mládeže v Abraháme
 • výročie postavenia Základnej školy v Abraháme
 • výročie zriadenia materskej školy v Abraháme /v dome p. Šaturu/
 • výročie úmrtia správcu fary Tomáša Stolára
 • výročie ukončenia výstavby vodovodnej siete
 • výročie zahájenia plynofikácie obce
 • výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej

Ďalšie zaujímavosti:

 • bola skolaudovaná časť kanalizácie, ktorú prevádzkuje Trnavská vodárenská spoločnosť, Trnava
 • vybudovaná kanalizácia  na Hlavnej ulici – od č. d.25 po č.d. 41 –  financovaná z úveru a kanalizačné prípojky kultúrny dom, zdravotné stredisko, materská škola, Základná škola Michala  Tareka
 • napájajú sa  prvé rodinné domy v obci
 • nová fasáda na kultúrnom dome z príspevku Ministerstva výstavby SR
 • akcie poriadané v obci natáčala regionálna televízia KREA Galanta /obecná zabíjačka, Abrahámsky kultúrny deň, Abrahámske dobroty, ochutnávka jedál starých materí,  oslava 10.výročia vzniku MO Matice slovenskej/