Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 15 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá Abrahámu v roku 2017

1397 –   620. výročie  zmienky v Štatúte ostrihomskej kapituly o starobylej farnosti v Abraháme

1642 –   375. výročie prechodu Šintavského panstva aj s obcou Abrahám z majetku Thurzovcov do             majetku Esterházyovcov

1752 –      265. výročie keď si František Esterházy vyhradil svoj les v Abraháme na súkromné    poľovačky

1757 –   260. výročie uzavretia priateľskej  dohody medzi obcami Abrahám a terajšími Pustými Úľanmi o chotárnych hraniciach

1782 –     235. výročie začiatku pochovávania na terajšom cintoríne

1782 –     235. výročie postavenie terajšieho vtedy jednolodového kostola

1817–  200. výročie prechodu Abrahámu z Nitrianskeho panstva do Čeklišského/ terajšie Bernolákovo

1842 –   175. výročie uskutočnenia kanonickej vizitácie v notárskom obvode Majcichov, pod ktorý patril aj Abrahám

1847 – 170. výročie ďalšieho delenia v rámci ktorého prechádza obec Abrahám z Čeklišského panstva do panstva Talloš  /Tomašikovo/

1862 –   155. výročie vzniku ničivého požiaru pri ktorom zhorela celá obec až na niekoľko domov na hornom konci, majer a kostol

1862 –  155. výročie príchodu nového správcu Jána Palárika do farnosti v Majcichove, do ktorej patrila aj filiálka Abrahám

1867 – 150. výročie narodenia kňaza spoločnosti Ježišovej Andreja Čambála, významného misionára, kazateľa, spisovateľa, autora pašiových hier a spoluzakladateľa Abrahámskej fary

1867 –   150. výročie inštalovania sochy sv. Jána Nepomuckého

1902 –  115.výročie úmrtia učiteľa Jozefa Žačka, ktorý vyučoval Abrahámsku mládež okolo 50 rokov v slovenskom  jazyku

1907 –  110. výročie založenia Abrahámskej fary

1907 –  110. výročie prvej regulácie jarčového odvodňovacieho kanála

1912 –  105. výročie postavenia budovy Abrahámskej fary

1932 –   85. výročie založenia športového futbalového klubu

1937 –   80. výročie zakúpenia terajšieho hlavného oltára

1962 –   55. výročie vybudovania zdravotného strediska

1962 –   55. výročie vybudovania domu smútku a oplotenia cintorína

1962 –   55. výročie vybudovania budovy šatní TJ Abrahám

1967 –   50. rokov vybudovania administratívnej budovy JRD

1972 –   45. výročie ukončenia plynofikácie obce

1972 –   45. výročie vykurovania kostola plynovými vykurovacími telesami

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme