Matica slovenská Abrahám
Výstava v klube Matice slovenskej….

Napísal: admin | 17 októbra, 2023

Výstava v klube Matice slovenskej….

V obci Abrahám sme zaviedli tradíciu výstav počas hodových dní. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sme nainštalovali výstavu pod názvom: 160. rokov Matice slovenskej, spojenú s 23. ročnou činnosťou  MO MS v Abraháme a abrahámskymi výšivkami.

Záujem o výstavu bol jak zo strany obyvateľov, tak aj ich hodových hostí, ktorí si so záujmom prezreli 29 nainštalovaných panelov. Prevažná časť bola venovaná našej činnosti za uplynulých 23 rokov, významu a poslaniu Matice slovenskej. Nechýbal ani životopis prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa, propagácia novín, kníh a rôznych časopisov vydávaných  Maticou slovenskou.

Významnú a pútavú časť výstavy tvorili výšivky našich mám, starých a prastarých mám, ktoré sú našim nevyčísliteľným bohatstvom a  dedičstvom.

Výstavu v sprievode pedagogických pracovníkov navštívilo aj 150 žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Tešíme sa spolupráci so Základnou školou Michala Tareka, nakoľko máme veľa spoločných akcií. Aj v tomto roku to bol spoločný výlet “Po stopách slovenských národných buditeľov”,”Čaro slova”, spoločné kladenie venčeka k buste Michala Tareka. Žiaci  kultúrnym programom spestrujú akcie poriadané MO MS.

 

Hodové dni sú za nami, výstava je uložená v depozite a my rozmýšľame, aká úloha z  plánu našej činnosti bude ďalej. Onedlho  bude pamiatka zosnulých a tak nás čaká brigáda na cintoríne a príprava adventného venca.

Veríme, že všetko sa  nám podarí splniť, veď našim matičirom elán a chuť do práce nechýba, za čo im patrí veľká vďaka.

 

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám