Matica slovenská Abrahám
Vianoce 2021

Napísal: admin | 19 decembra, 2021

Vianoce 2021

Milí matičiari, obyvatelia obce Abrahám

Každý z nás sa teší na príchod najkrajších sviatkov
roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod,
berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom
dlhom rade dní celého roka je to čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe
bližšie.
Otvárame svoje srdcia viac, ako inokedy. Čo spôsobuje to, že
mäkneme, cítime? Aj keď to mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to
cíti – očisťuje nás očakávanie príchodu týchto krásnych chvíľ. Doprajme
pokoj našej duši a srdcu, objavme sami seba a vtedy objavíme v našom
okolí aj iných ľudí a možno preto sa ten náš kúsok sveta, v ktorom
žijeme, stane lepším. Vianoce sa označujú ako najľudskejšie a
najláskavejšie obdobie v roku.
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia
príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a
prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech tichá
hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok
nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Prajeme Vám, nech sú Vianoce vo vašich domácnostiach plné
zdravia, lásky, pokoja, dobrej vôle a štedrosti.

Anna Klementová,predsedníčka MO Matice slovenskej a členovia výborov
Matice slovenskej v Abraháme