Matica slovenská Abrahám
Vatra Ústavy v tomto  roku…

Napísal: admin | 31 augusta, 2020

Vatra Ústavy v tomto roku…

1.september 2020, v tento slávnostný deň si pripomíname Deň Ústavy SR. Spomienka na  deň prijatia Ústavy SR je vyjadrením hrdosti, že na Slovensku máme základný právny dokument obsahujúci najdôležitejšie pravidlá spolunažívania, činnosti štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti. Ústavou sme potvrdili seba, potvrdili sme aj cestu mladej Slovenskej republiky.

Sme však svedkami toho, že nám niekedy chýba  pocit hrdosti na našu Slovenskú republiku, na úsilie našich pradedov i celého slovenského národa bojujúceho za samostatné Slovensko.

Je preto  nevyhnutné, aby sme si  častejšie pripomínali slová našej štátnej hymny, spred takmer 200 rokov,  kde jej autor Janko Matuška metaforicky vyzýva Slovákov k oživeniu Slovenska. Pripomínajme to hlavne našim deťom,  aby  tento odkaz odovzdali ďalším generáciám.

Každoročne  sa v rôznych častiach našej vlasti pri tejto príležitosti zapaľujú Vatry Ústavy. Nebolo tomu inak  po minulé roky ani  v našej obci.  Obec Abrahám zastúpená starostom Ing. Igorom Némethom  v spolupráci s Miestnym odbor Matice slovenskej  v Abraháme s predsedníčkou Annou Klementovou  každoročne Vatru Ústavy v našej obci organizovali. Môžeme konštatovať, že mala vždy veľmi dobrú úroveň a zúčastňovalo sa jej množstvo našich spoluobčanov i občanov okolitých obcí.

V tomto roku z dôvodu šíriacej sa pandémie a stále platnej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, v rámci dodržiavania protiepidemiologických  opatrení Úradu verejného zdravotníctva  si takto symbolicky  pripomíname  1. september 2020 –  Deň Ústavy SR a    zapálenie  Vatry Ústavy.

Zdravie našich spoluobčanov si musíme chrániť, aby sme sa v budúcom roku všetci v zdraví stretli v priestoroch športového areálu a pripravili  Vatru Ústavy,  ktorú budeme môcť zapáliť  za účasti našich spoluobčanov a vyjadriť tak podporu našej krásnej  vlasti.

Anna Klementová, MO MS Abrahám