Matica slovenská Abrahám
V Abraháme sa rozhorela Vatra Ústavy 2018

Napísal: admin | 31 augusta, 2018

V Abraháme sa rozhorela Vatra Ústavy 2018

Aj vďaka peknému počasiu do našej obce zavítalo množstvo návštevníkov, ktorí sa zúčastnili už tradične poriadaného podujatia  „Vatra  Ústavy“. Pozvanie prijali členka Predsedníctva Matice slovenskej a predsedníčka KR MS PhDr. Libuška Kľučková, delegácia MO MS z Veľkých Úľan s predsedom Michalom Garajom,  delegácia MO Matice slovenskej Cífer   s predsedom Ing. Dušanom Lanákom, delegácia MO MS Sládkovičovo s predsedom Vladimírom Švončinárom, čestný  predseda  MO MS Cífer MUDr. Viliam Hafner s priateľmi, čestný člen MO MS Abrahám Mgr. Štefan Murárik s manželkou, novovymenovaný riaditeľ  ZŠ Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán, Mgr. Anna Gécová, vedúca FS Jatelinka, PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka ZŠ Karola Kufnera Sládkovičovo.

V priestoroch športového areálu všetkých účastníkov privítala predsedníčka MO matice slovenskej v Abraháme Anna Klementová.

V dopoludňajších hodinách členovia MO MS postavili  Vatru za futbalovou bránkou. K tomuto miestu sa presunuli aj účastníci podujatia.  Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej príhovor starostu obce Ing. Igora Németha, ktorý okrem iného pripomenul aj význam SNP. Moderátorka podujatia požiadala potom PhDr. Libušku Kľučkovú a  starostu obce o slávnostné zapálenie Vatry. Vatra Ústavy sa rozhorela  a v priestoroch športového areálu sa niesli  slová hymnickej piesne „Hej Slováci, ešte naša Slovenská reč žije“…

Po slávnostnej časti nasledovala zábava. Do tanca a na počúvanie hral DJ Igor Baďurík. V bufetoch bolo pripravené občerstvenie pre účastníkov ako klobásy, špekáčky, kvalitné Abrahámske víno, alko a nealko nápoje, slané pečivo, káva a nechýbali ani džúsy a sladkosti pre tých najmenších, ktorých bolo pri Vatre neúrekom.

Celú Vatru Ústavy nám zdokumentoval fotografiami podpredseda MO MS Marian Vrbovský.

Každoročne touto akciou Miestny odbor MS v spolupráci s obcou Abrahám končí letné akcie, nakoľko sa blíži nezadržateľne koniec prázdnin a prídu i jesenné chladné noci. I v tomto roku sme  Vatrou  dali za  letom veľmi peknú symbolickú bodku.

Nekončí však aktívna činnosť členov výborov MO Matice slovenskej. V pláne činnosti na rok 2018  sú už ďalšie akcie, na ktorých sa budeme aktívne podielať. K tejto spolupráci pozývam aj ďalších členov  a priaznivcov nášho Miestneho odboru Matice slovenskej.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám