Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Správa o stave členskej základne Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme k 31.12.2022

V roku 2022 nastal v členskej základni Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
nasledovný pohyb:
Od 1.1.2022 ukončila členstvo z dôvodu zdravotného stavu:
PhDr. Jana Huťanová

V priebehu roka 2022 následkom úmrtia opustili naše rady matičiari:

Albín Ivančík a Milada Ivančíková

Teraz Vás poprosím, aby ste povstali a minútou ticha si uctili ich pamiatku.

Ďakujem.

Na základe odovzdanej písomnej prihlášky boli v roku 2022 výborom MO MS prijatí noví

členovia MO MS:

Margita Tóthová, Jozefína Dobišová, Dušan Dobiš, Adam Horváth
Prosím novoprijatých členov, aby predstúpili pred predsednícky stôl, kde im budú

odovzdané členské preukazy.

Po vyššie uvedených zmenách bol stav členskej základne k 31.12.2022 92 členov.
V roku 2022 sa okrúhleho životného jubilea 70. rokov života dožila naša členka:

Anna Klementová

V roku 2022 sa okrúhleho životného jubilea 80. rokov života dožil náš člen:

Bohumil Čambál
Prosím, aby jubilanti predstúpili pred predsednícky stôl.
Zároveň prosím Terku Vrbovskú, aby našim jubilantom odovzdala kytice kvetov.
Našim jubilantom do ďalších rokov života prajeme pevné zdravie, životný optimizmus a ešte
veľa stretnutí v kruhu Abrahámskych matičiarov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám