Matica slovenská Abrahám
Školská brigáda.

Napísal: admin | 22 marca, 2022

Školská brigáda.

17. marec 2022, krásny slnečný deň, ako stvorený na vychádzku do
Abrahámskeho lesa a parku. No a zároveň ho využiť na brigádnickú činnosť,
tak to sa pedagogickému zboru Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
mimoriadne vydarilo. Žiaci 2. 4. a 7. triedy za podpory členov školského
parlamentu vyzbierali množstvo odpadkov, ako plastu, papiera a plechoviek,
ktoré v priestoroch okolo bývalej detskej ozdravovane zanechali v krátkom
čase návštevníci lesa a parku. Žiaci s veľkým oduševnením zbierali odpad,
zametali priestory okolo ping pongových stolov a prístupového chodníka.
Výsledky tejto dobrovoľníckej práce zdokumentovala p. učiteľka Šimonová aj
viacerými fotografiami.
Ukončenie brigády bolo v priestoroch grófovho kúpaliska, kde sa žiaci
občerstvili džúsmi od MO Matice slovenskej v Abraháme a sladkosťami, ktoré
im priniesol náš matičiar. Zároveň im predsedníčka MO MS v Abraháme
poďakovala za účasť na čistení Abrahámskeho parku, pedagogickému zboru
a žiakom ZŠ Michala Tareka patrí veľká vďaka za kus dobre vykonanej práce
a sme presvedčení , že brigády podobného typu budú pokračovať aj
v budúcich rokoch.
Abrahámsky les a park je našou pýchou, udržujme ho v čistote
a v poriadku v rámci našich možností.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám