Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 júla, 2021

Plán činnosti na roky 2021-2025

 1. MO MS zorganizuje každoročne návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave
 2. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante a  Trenčín -Trnava ruža voňavá, pokiaľ sa budú organizovať
 3. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne s kladením vencov pri pomníku padlých pri kostole a zúčastníme sa omše za padlých v 1. A 2. Svetovej vojne
 4. Zúčastníme sa akcie „Noc literatúry“ poriadanej obecnou knižnicou Abrahám
 5. Každoročne zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme po dohode s vedením ZŠ Michala Tareka
 6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou Abrahám pod názvom „Abrahámsky kotlík“
 7. Zabezpečíme účasť členov na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorú organizuje Dom MS a MO MS Galanta  v Átriu Domu MS Galanta
 8. Každoročne zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný 1-dňový zájazd
 9. V spolupráci s obcou zorganizujeme pri príležitosti  Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
 10. Zabezpečíme podľa možnosti účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach a  Myjavských slávnostiach
 11. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách, na matičnej stránke, na informačnej tabuli pri kostole a online novinách Abrahámčan
 12. Každoročne v mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom.
 13. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s  MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Sládkovičove,  s Domom Matice slovenskej  v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti  nášho MO MS.
 14. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných aj inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej.
 15. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami, komisiami pri OZ a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.
 16. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.
 17. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru Matice slovenskej, maticaslovenskaabraham.sk, kde budeme hlavne  informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej  v našej obci širokú verejnosť.
 18. Pravidelne budeme prispievať do Abrahámskych novín článkami zo života MO MS, do online novín Abrahámčan  aktuálnymi článkami a na webovú stránku MS.