Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2011

Rok 2011 je rokom, v ktorom si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí v živote slovenského národa, 150. výročie prijatia Memoranda národa slovenského, ktoré bolo schválené v dňoch 6. a 7. júna 1861 v Trenčianskom Svätom Martine. V rámci tohto významného jubilea bude Matica slovenská organizovať mnohé spomienkové slávnosti po celom Slovensku. Pod vplyvom tejto významnej udalosti si aj Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme na rok 2011 vytyčuje nasledovný plán činnosti:

 1. Stabilizovať členskú základňu MO MS a vyvíjať snahu na jej rozširovanie so zameraním najmä na mladú generáciu
 2. Zamerať úsilie na rozvíjanie spolupráce a vzájomnej pomoci medzi MO MS a Základnou školou Michala Tareka v Abraháme
 3. Upevňovať u svojich členov a občanov obce hrdosť na príslušnosť k slovenskému národu, na jeho významné osobnosti organizovaním poznávacích zájazdov na historické a pamätné miestna slovenského národa
 4. Organizovať návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí, ako divadlá, koncerty, výstavy, vystúpenia folklórnych súborov, návštevy múzeí a významných pamätníkov slovenského národa
 5. Zabezpečiť zo svojich radov vystavovateľov jedál na X. ročníku Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorá sa uskutoční dňa 2. apríla 2011 v Hoste
 6. V mesiaci máj zorganizovať pre členov MO MS v Abraháme IV. ročník prehliadky a ochutnávky zákuskov, koláčov a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“ s pozvaním vystavovateľov z MO MS Veľké Úľany a Cífer
 7. Organizovať v spolupráci s Obecným úradom v Abraháme dňa 1. septembra 2011 v priestoroch športového areálu v Abraháme Vatru Ústavy, ako spomienkovú slávnosť na prijatie Ústavy SR. 1. 9. 1992
 8. Napomáhať rozširovaniu zbierok obecného múzea a archívu historických písomností a fotografií z prostredia obce, ktorý je zriadený pri obecnom múzeu, ako zdroj informácií pre budúce generácie pri štúdiu histórie obce
 9. Zabezpečovať účasť svojich členov na podujatiach organizovaných Domom Matice slovenskej v Galante a MO MS v okolí, ako Kantiléna, Vatra zvrchovanosti a pod.
 10. Upevňovať vzájomnú spoluprácu s MO MS vo Veľkých Úľanoch a Cíferi v kultúrnych, spoločenských, športových a ostatných oblastiach matičnej činnosti
 11. Zabezpečovať účasť svojich členov na akciách a podujatiach organizovaných obecným úradom, spolupracovať pri organizovaní a zúčastňovať sa na skrášľovaní obce v rámci dobrovoľných brigád
 12. V spolupráci s obecným úradom, Základnou školou Michala Tareka a farským úradom zorganizovať v mesiaci máj spomienkovú slávnosť na dekana mons. Dr. Michala Tareka pri príležitosti 70. výročia od jeho úmrtia
 13. Zabezpečiť účasť svojich členov na pietnom akte kladenia vencov k Pomníku padlých občanov v I. a II. svetovej vojne dňa 8. mája 2011
 14. V mesiaci december zorganizovať pre členov MO MS tradičné mikulášske posedenie s kultúrnym programom
 15. Cestou abrahámskych novín, informáciami na matičnej informačnej tabuli oboznamovať širokú verejnosť o činnosti MO MS a organizovaných podujatiach