Matica slovenská Abrahám
Oslavy 200. výročia narodenia Jána Palárika v Majcichove

Napísal: admin | 9 mája, 2022

Oslavy 200. výročia narodenia Jána Palárika v Majcichove

Na pozvanie organizátorov osláv 200. výročia narodenia Jána Palárika som
sa 27. apríla 2022 týchto v Majcichove zúčastnila. Slávnostnú sv. omšu
v kostole v Majcichove slúžil d.p. Peter Gula.
Po skončení sa účastníci osláv presunuli v sprievode do cintorína k hrobu Jána
Palárika. Prítomným sa prihovoril starosta obce Ing.Tibor Marek. K hrobu Jána
Palárika boli položené vence zástupcami obcí, kde Ján Palárik pôsobil. Vence
kládli obec Raková, Majcichov, Palárikovo a Hoste. Ďalej kládli veniec
zástupcovia Matice slovenskej s predsedom JUDr.Mariánom Gešperom
a zástupca zväzu protifašistických bojovníkov,podpredseda Ing.Lacko.
Program osláv pokračoval návštevou pamätnej izby Jána Palárika, ktorá bola
po vykonanej rekonštrukcii slávnostne otvorená a posvätená správcom
Majcichovskej farnosti.
Po prehliadke pamätnej izby boli hostia pozvaní do priestorov kultúrneho
domu.Tu žiaci ZŠ Jána Palárika Majcichov – ZUŠ Voderady pripravili pestrý
kultúrny program.
Nechýbali ani slávnostné príhovory. Pozvaných hostí privítal starosta obce
Ing. Tibor Marek a taktiež sa im prihovoril JUDr.Marián Gešper, predseda
Matice slovenskej. Vyzdvihol aktívny život Jána Palárika a jeho rovesníkov, ktorí
„ perom bojovali“ za práva nášho národa.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na organizovaní osláv podieľali.
Odmenou im iste bude poďakovanie účastníkov, ktorí si odniesli z Majcichova
tie najlepšie pocity.
Len tak ďalej Majcichov, nezabúdajme na významné osobnosti, ktoré
v našich obciach a mestách pôsobili.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám