Matica slovenská Abrahám
Október – mesiac úcty k starším

Napísal: admin | 28 októbra, 2021

Október – mesiac úcty k starším

Je to chvály hodné, že jeden z dvanástich mesiacov v roku je venovaný aj našim
seniorom. Zhodou okolností ide o mesiac jesenný, poväčšine chladný, daždivý,
nie je to práve najpríjemnejší mesiac v roku. A taký je aj vek našich seniorov,
poväčšine im je chladno, sú mrzutí, nie práve najpríjemnejší ku svojmu okoliu,
trápia ich zdravotné problémy, už sú „ za zenitom“, nie sú až tak potrební, niekedy
majú pocit, že sú skôr na záťaž ako na prospech.
A zrazu príde mesiac október a zrazu sa mnohí naši predstavitelia predbiehajú
ako si ich všetci vážia, ako im ďakujú za vykonanú prácu, za lásku, starostlivosť,
trpezlivosť, obetavosť.
Skončí mesiac október a všetko ide v starých šľapajach. A stačilo by tak málo,
vážiť si starších, alebo skôr narodených občanov počas celého roka. Venovať im
trochu viac pozornosti, pomoci, nepovažovať ich za záťaž, ale uvedomiť si, že
dnes sú tu seniori títo a za pár rokov to bude dnešná stredná generácia, veď roky
utekajú ako voda a tak utečie aj celý život.
Milí obyvatelia, milí matičiari, milé matičiarky prajem Vám, aby Vám všetkým bola
venovaná pozornosť zo strany Vašich blízkych nielen v mesiaci októbri, ale počas
celého roka. Prajem Vám, aby Vaša staroba mala pokojný priebeh, aby ste boli
obklopení svojimi najbližšími, ktorí Vám ochotne podajú pomocnú ruku. Tak
ochotne ako ste ju podali Vašim deťom a vnúčatám Vy, keď ju potrebovali.
A nielen v mesiaci október, ale počas všetkých mesiacov v roku. To Vám zo
srdca praje.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám