Matica slovenská Abrahám
Návšteva družobného matičného odboru

Napísal: admin | 7 marca, 2023

Návšteva družobného matičného odboru

Delegácia MO Matice slovenskej Abrahám sa na pozvanie MO MS Veľké Úľany
zúčastnila dňa 5. marca 2023 výročného zhromaždenia matičiarov.
V peknom prostredí domu služieb nás privítal predseda MO MS Michal Garaj a ostatní
členovia výboru. Atmosféra bola veľmi príjemná, veď sa stretli matičiari
a predstavitelia spoločenských organizácií obce Veľké Úľany, ktorí sú si navzájom
veľmi blízki.
Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky. Predsedajúci Michal Garaj privítal
všetkých prítomných členov a hostí.
Po predložení správy o činnosti MO, správy o hospodárení a správy o stave členskej
základne boli jubilantom odovzdané kvety a darčekové predmety. S kyticou
slovenských ľudových melódií prispel spevokol z Jánoviec, ktorý jubilantom venoval
niekoľko známych ľudových piesní.
V diskusii vystúpila predsedníčka MO MS v Abraháme Anna Klementová, ktorá
v krátkosti spomenula aktivity, ktoré náš odbor v najbližšom čase čakajú a ktoré sme
už v tomto roku uskutočnili.
Po skončení pracovnej časti nasledovalo občerstvenie, posedenie pri káve
a chutnom zákusku a samozrejme bohatá diskusia medzi spolusediacimi. Navzájom
sme sa informovali o rôznych akciách a spomínali na spoločne strávené chvíle v kruhu
našich družobných priateľov. Veď aj o tom sú naše spoločné stretnutia.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám