Matica slovenská Abrahám
Návšteva divadla…

Napísal: admin | 9 februára, 2019

Návšteva divadla…

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme v rámci svojho plánu na tento rok zorganizoval aj návštevu divadla. Dňa 6. februára  .2019 sa 12 matičiarov vybralo na divadelné predstavenie do Trnavy. Divadlo Jána Palárika nás privítalo v novom šate a tak sme mohli obdivovať aj  obnovenú fasádu budovy.

Po usadení sa do pohodlných kresiel  sa začalo predstavenie s názvom „Rodinný parlament“ v ktorom účinkovali 5 herci: Tatiana Kulíšková, Vladimír  Jedľovský   Michal Jánoš, Petra Blesáková a Martin Kochan.

Deti verzus rodičia, generačný stret, skostnatené názory chrániace pohodlie a proti nim mladosť, ktorá chce veľa, ale je bez poriadku a pravidiel. Príbeh Clementovej hry zachytáva štvorčlennú rodinu – rodičov a dve dospievajúce deti. Rodina sa riadi pravidlami, ktoré spísali rodičia. Sami vyrástli v rodinách prísne autoritatívnych, a preto od začiatku sformulovali vlastný „demokratický“ zákonník. Chceli sa tak vyhnúť nedemokratickým metódam.

Do príbehu vstupujeme s nimi vo chvíli, keď vrcholí kríza rodinného parlamentarizmu a zlyhávajú demokratické mechanizmy. Do rodiny vstúpi Jimenin  nápadník Nicolas,  mladý, zdanlivo nenápadný, slušný i úslužný, no vnútorne nadmieru ambiciózny študent architektúry. Nebadane a rafinovane prehodnotí  pomer síl v tejto rodine a v závere drží všetkých v hrsti.

Veľmi dobré predstavenie, môžeme iba odporúčať. Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

Anna Klementová, MO MS Abrahám