Matica slovenská Abrahám
MUDr., doc. Ivan Stodola, 130. výročie narodenia

Napísal: admin | 5 marca, 2018

MUDr., doc. Ivan Stodola, 130. výročie narodenia

K najvýznamnejším osobnostiam Slovenskej republiky patrí aj MUDr., doc. Ivan Stodola, dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia.

Životopis

MUDr., doc. Ivan Stodola sa narodil 10.3.1888 v Liptovskom Mikuláši. Jeho otec bol najskôr spolumajiteľom garbiarne, neskôr sa stal odborným učiteľom.  Matka bola učiteľkou na ľudovej škole. Vyrastal vo vlasteneckom kultúrnom prostredí, kde zohrávalo  závažnú úlohu ochotnícke divadlo a zborový spev, pričom sa  aj sám aktívne zapájal.

V literatúre zaujíma významné miesto ako dramatik. Je tvorcom spoločenskej komédie v období od druhej polovice 20.rokov do druhej polovice  40.rokov. Súčasne je aj spolutvorcom modernej slovenskej historickej hry a rozvíjateľom tradícií hry z ľudového života, autor memoárov a odbornej zdravotníckej literatúry.

Ovplyvnil ho G.F. Belopotocký, ktorý mu otvoril nový svet pre slovenské divadlo. Okrem medicíny sa mu divadlo stalo zmyslom života. Prejavoval sa ako neľútostný satirik slovenského malomeštiactva, ktoré spolu s bezduchosťou pranieroval v komédiách.

Nadviazal na tradície J.G.Tajovského a J. Hollého, ale povýšil ich v modernom zvládnutí tvaru, predovšetkých  schopnosťou kriticky a sarkasticky nazerať na chyby, ktoré brzdili rozvoj tvorivosti a napredovania slovenského národa.

Boj najproduktívnejší sa najúspešnejší slovenský dramatik. Viaceré knihy vyšli aj v podobe inscenácií. A boli aj sfilmované.

Napísal a knižne vydal veľa zdravotnícky  zacielených brožúr, redigoval články a kalendáre.

MUDr., doc. Ivan Stodola zomrel 26.3.1977 v Piešťanoch.

Pochovali ho najskôr v Bratislave a v roku 1989 na Národnom cintoríne v Martine.

 

Pôsobenie

1914 –súkromný lekár Liptovský MIkuláš

1914-1918 – vojenský lekár na ruskom fronte

1918-1934 – župný lekár Liptovský Mikuláš

1925 – 1944 – redaktor zdravotníckeho časopisu „Boj o zdravie“

1934- 1938 – zdravotnícky inšpektor KÚ Bratislava

1938-1939 – ministerský radca na Ministerstve  zdravotníctva Praha

1939-1948 – riaditeľ Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu Bratislava

1951-1953 – nespravodlivo zajatý a väznený

1954 – lekár zdravotníckej výchovy OÚ národného zdravia Piešťany

 

Najvýznamnejšia tvorba – Próza

  • Keď jubilant plače /aj inscenácia/
  • Bačova žena / aj inscenácia, aj sfilmovaná/
  • Čaj u pána senátora /aj inscenácia/
  • Jožko Púčik a jeho kariéra /aj inscenácia, aj sfilmované/
  • Kráľ Svätopluk /aj inscenácia/
  • Marína Havranová /aj inscenácia/
  • Básnik a smrť /aj inscenácia/