Matica slovenská Abrahám
MO Matice slovenskej v Abraháme bude bilancovať…

Napísal: admin | 16 januára, 2018

MO Matice slovenskej v Abraháme bude bilancovať…

Miestny odbor Matice slovenskej  má v  obci nezastupiteľnú úlohu v integrácii spoločnosti a to bez rozdielu sociálneho postavenia, náboženského vierovyznania a politickej príslušnosti. Poslaním matice je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie našich občanov a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.

Rok 2018 sme aj preto začali pripomenutím si  25 . výročia vzniku Slovenskej republiky, ktorej vznik je významným medzníkom v dejinách našej krásnej republiky. Slávnosť sa uskutočnila za účasti takmer 40 občanov pred budovou múzea.

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme so svojou 106 členskou základňou  sa aj v tomto roku pripravuje na zhodnotenie činnosti  za  uplynulý rok 2017.  Na výročnej  členskej  schôdzi, ktorá nás čaká 24. februára 2017 zhrnieme všetky   akcie, ktoré sme v priebehu roka  zabezpečili organizačne, zúčastnili sa na akciách poriadaných obcou, prípadne jednotlivými  komisiami OZ, spoločenskými organizáciami a inštitúciami.

Rok 2017 bol tak, ako aj iné roky veľmi bohatý na zabezpečenie účasti na jednotlivých akciách, na ktoré nás pozývajú naše družobné miestne odbory Veľké Úľany, Cífer  a  Sládkovičovo. Termíny jednotlivých akcií sa často prelínali a nebolo možné sa všetkých zúčastniť.  Aj napriek tomu môžeme konštatovať, že náš Miestny odbor Matice  v Abraháme je považovaný z pohľadu  vyšších  matičných orgánov za  ten, ktorý patrí medzi najúspešnejšie v Trnavskom kraji. Veríme, že to tak bude aj naďalej.

Anna Klementová, Miestny odbor Matice slovenskej Abrahám