Matica slovenská Abrahám
Mikulášske posedenie matičiarov

Napísal: admin | 15 decembra, 2019

Mikulášske posedenie matičiarov

Ani sme sa nenazdali a opäť je tu predvianočný čas. Tento je v našom Miestnom odbore Matice slovenskej v Abraháme už tradične spojený aj s organizovaním Mikulášskeho posedenia pre  našich členov.

Prítomných privítala predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme Anna Klementová. V príhovore  vyzdvihla významné výročia v roku 2019,ktoré sme si pripomenuli aj počas hodových dní inštalovanou výstavou. V čase od 11.12.  do 13.12. bude MO MS inštalovať výstavu s vianočnou tematikou, preto predsedníčka vyzvala matičiarov, aby sa svojimi vianočnými symbolmi  a ozdobami  na výstave podieľali.

V slávnostne prestretom kultúrnom dome sa stretlo množstvo pozvaných  matičiarov, rodičov a starých rodičov, ktorí sprevádzali svoje deti a vnúčatá na vystúpenie. Žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej a RNDr.Vierky Novanskej pripravili pre matičiarov veľmi pekný program. Tanečný krúžok  pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej predviedol pásmo tancov a hier detí z minulosti a žiaci 3. ročníka pod vedením RNDr. Vierky Novanskej  vystúpili s vianočným  programom.

Poďakovanie patrí obom pedagogickým pracovníkom, ale aj deťom, ktoré program nacvičili, sladkú odmenu si preto právom zaslúžili.

Potom  nasledovalo občerstvenie pre všetkých pozvaných. Mikulášsku kapustnicu  navaril náš šéfkuchár Jožko Ivančík. Ku kávičke už tradične patrí dobrý koláčik, tento krát krémež od nášho tradičného cukrára a varené vínko na zohriatie. Čo viac treba, keď máte okolo seba dobrú spoločnosť, môžete sa dosýtosti vyrozprávať, zasmiať a navzájom  potešiť. Myslím si, že Mikulášske posedenie splnilo svoj účel.  A čo nás čaká nabudúce? No predsa inštalovanie výstavy s vianočnou tematikou, ktorá bude v klube MO Matice slovenskej v Abraháme otvorená dňa 14. decembra 2019. Všetkých srdečne pozývame.

Anna Klementová, MO Matice slovenskej Abrahám