Matica slovenská Abrahám
Mikulášske posedenie matičiarov

Napísal: admin | 28 decembra, 2022

Mikulášske posedenie matičiarov

Po viacročnej prestávke sa naša matičiarska rodina stretla na Mikulášskom posedení. Vo
sviatočne prestretom kultúrnom dome, rozožatom vianočnom stromčeku a krásnom
kultúrnom programe to bol pre matičiarov sviatok.
Kultúrny dom v Abraháme bol zaplnený, nakoľko s kultúrnym programom vystúpili žiaci
tanečného krúžku pri Základnej škole Michala Tareka v Abraháme pod vedením Mgr. Zdenky
Lizákovej a prišli ich podporiť nielen rodičia, ale aj starí rodičia.
Žiaci pod vedením p. učiteľky Lizákovej nacvičili nový vianočný program so zvykmi na dedine
od Kataríny až po Vianoce. Svoje vystúpenia predviedli akoby boli profesionálmi. Spievali,
recitovali, tancovali, šantili, jednoducho boli úžasní. Patrí im naše veľké Ďakujem.
Predsedníčka MO MS Anna Klementová privítala všetkých prítomných, osobitne pozvaných
hostí, medzi ktorými bol starosta obce Mgr. Tibor Ležovič, správca farnosti d.p. Ondrej
Chrvala, riaditeľ Základnej školy Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marian Hrbán, čestný člen
MO MS Mgr. Štefan Murárik s manželkou Máriou.
V ďalšom bode programu predsedníčka informovala prítomných o významných výročiach
v roku 2022 a v roku 2023 a taktiež o Národných matičných slávnostiach v roku 2023.
Všetci prítomní si pochutili na výbornej kapustnici, ku kávičke nechýbal krémeš a medový rez
a kto mal chuť aj varené vínko.
Nálada bola výborná tak ako vždy, keď sa stretnú v spoločnosti matiční priatelia. Veríme, že
ďalšie Mikulášske posedenie bude už tradične ako bolo zvykom o rok.
Milí čitatelia, všetkým Vám prajem pokojné prežitie Vianočných sviatkov, hlavne veľa
zdravia, pokoja v kruhu svojich najbližších príbuzných a priateľov.
Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám