Matica slovenská Abrahám
Mikroregión 11. plus na kolesách…

Napísal: admin | 17 októbra, 2020

Mikroregión 11. plus na kolesách…

Spoznaj Mikroregión 11 plus na kolesách, takto znela výzva pre cyklistov, ktorí sa registrovali na akciu dňa 19.9.2020 v Pustých Úľanoch. 3. ročník cyklopodujatia  organizovaný Mikroregiónom 11 plus sa v  tomto roku uskutočnil aj v našej obci.

Po registrácii, ktorá prebiehala v Pustých Úľanoch prichádzali cyklisti do našej obce, kde ich privítal starosta obce Ing. Igor Németh a správkyňa obecného múzea Ľudmila Horváthová.

Po prehliadke múzea sa účastníci cyklopodujatia presunuli do priestorov klubu matice, kde boli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej s ochutnávkou pekárenských výrobkov.

Na stoloch nechýbal kváskový chlieb viacerých druhov / pšeničný,  špaldový/, zemiakové pagáčiky a praclíky, ktoré zabezpečila obec Abrahám.

Orechovníky, makovníky, štrúdle, mriežkové jablkové rezy, strúhaný tvarohový koláč a rôzne slané pečivo, tyčinky, pagáčiky a maslové pečivo pripravili naše matičiarky, Emília Ležovičová,  Terézia Vrbovská, Magdaléna Čambálová, Milada Ivančíková a Anna Klementová na vlastné náklady. Patrí im za to srdečná vďaka.

Zároveň obec Abrahám zabezpečila pre účastníkov minerálky a matičiari všetkých obslúžili kávou a ponúkli prineseným  ovocím. Zaregistrovaných účastníkov bolo vyše 70, čo je asi polovica z min. roka. Vidno, že aj napriek vírusovej infekcii a prijatým opatreniam  je o toto cyklopodujatie záujem.

Po krátkom občerstvení sa cyklisti pobrali ďalej. Ich trasa viedla do obce Pavlice. Ďalšou zastávkou bola obec Voderady, tu už na nich čakala ochutnávka výživových produktov.

Popriali sme im šťastnú cestu a na budúci rok zvážime aj našu účasť, nakoľko medzi účastníkmi boli aj skôr narodení, ktorí putovanie na bicykli hravo zvládali.

Anna  Klementová, MO MS Abrahám