Matica slovenská Abrahám
Matičiari v divadle Jána Palárika…

Napísal: admin | 28 decembra, 2022

Matičiari v divadle Jána Palárika…

Po dlhšom čase, ako býva každoročne zvykom boli naši matičiari na
divadelnom predstavení v divadle Jána Palárika v Trnave. Tentokrát to
bola inscenácia pod názvom Palárik /a to jeho teátro/.
Ján Palárik – meno, ktoré poznáme z učebníc, aj z divadelných javísk.
Málokto však vie, že písanie divadelných hier vôbec nepatrilo k tomu
najdôležitejšiemu, čo Palárik nášmu národu priniesol.
Dej inscenácie sa začína v obci Majcichov, kde Palárik pôsobil ako
farár na sklonku života. Počas prebdených nocí sa stretáva s postavami zo
svojich divadelných hier, aj s reálnymi ľuďmi zo svojho života. Odvíja sa
pred nami príbeh človeka, ktorý sa snažil povýšiť slovenský národ na
úroveň iných európskych národov. Neustále však musel čeliť veľkému
problému– hádkam vo vlastných radoch. Preto sa Palárikovým heslom
stáva: zmierenie.
Zmierenie všetkých rozhádaných, ktorí majú spoločný cieľ, ale každý
sa snaží doňho dostať inou cestou.
Autorom a režisérom inscenácie je Jakub Nvota. Inscenácii Palárik /a
to jeho teátro/ nechýba satirický humor, nadhľad a podmanivá hudba,
ktorú hrajú naživo samotní herci.V hlavnej úlohe Jána Palárika sa
predstavil Michal Jánoš, ktorý nám svojim obdivuhodne koncentrovaným
hereckým výkonom dovoľuje nahliadnuť nielen do Palárikovej mysle, ale
najmä do jeho srdca.
Inscenácia Palárik /a to jeho teátro/ vznikla pri príležitosti 200. výročia
narodenia Jána Palárika-
Na záver môžem iba konštatovať, že sme si z divadla odniesli bohatý
kultúrny zážitok.

Anna Klementová,predsedníčka MO MS Abrahám