Matica slovenská Abrahám
Matičiari sa stretli na Mikulášskom posedení

Napísal: admin | 3 decembra, 2018

Matičiari sa stretli na Mikulášskom posedení

V našej obci sa už v matičnom hnutí stalo tradíciou, že sa stretáme v predvianočnom období na Mikulášskom posedení. Nebolo tomu inak ani v tom roku. V sobotu 2. decembra sa v dôstojne prestretom kultúrnom dome stretlo vyše 80 matičiarov a pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbal  správca farnosti Mgr. Vladimír Kiš, novozvolený riaditeľ Základnej školy Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán  a členovia FS Jatelinka.

Hostí a členov MO Matice slovenskej privítala predsedníčka MO MS  Anna Klementová. V úvode poďakovala členom FS Jatelinka za  vystúpenia na matičných akciách, ako bola Vatra zvrchovanosti v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante a na Národných matičných slávnostiach v Martine. Podpredseda MO MS Marián Vrbovský odovzdal prostredníctvom p. Matloňovej vedúcej FS Jatelinka Mgr. Anne Gécovej  kyticu kvetov.

V krátkom príhovore predsedníčka pripomenula významné výročia v roku 2018 z pohľadu Slovenskej republiky, ale aj výročia, ktoré sa týkajú priamo našej obce. Prítomní boli oboznámení aj s akciami, ktoré sa v priebehu mesiaca december budú konať.

Potom už nasledoval kultúrny program, ktorý pripravila Mgr. Zdenka Lizáková, učiteľka na Základnej škole Michala Tareka  v Abraháme  s členmi tanečného krúžku. Pásmo s vianočnou tématikou malo veľký úspech a účastníci ich za vystúpenie odmenili veľkým potleskom.

Na prítomných už čakala rozvoniavajúca kapustnica, vôňa vareného vínka a výborné krémeže ku kávičke.

Nechýbala ani dobrá nálada, ktorú spestril  FS Jatelinka svojim spevom a prišiel so sladkosťami aj Mikuláš. V tomto roku k nám poslal Mikuláša Juniora, ktorý všetkým prítomným rozdával sladkosti.

Čo viac si organizátori mohli priať, nechýbala dobrá  nálada, dobré jedlo, chutný koláčik  a výborný kultúrny program. Verím, že sa o rok v predvianočnom období stretneme opäť, ako my starší hovoríme,  „ keď dožijeme“.

 

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám